Kontni Paj Anba paj

Byenveni nan Kominote a.

Si w ap chèche asirans sante ki pa koute chè oswa ki p ap koute ou anyen, ou vini nan bon kote a. Nou se UnitedHealthcare Community Plan. Nou ofri plan Medicaid yo, plan Medicare Advantage yo ak plizyè lòt toujou. Jwenn plan w ap chèche jodi a.

Kòd Postal
Kimoun
Laj ak Sèks
Lè w antre yon KÒD Postal, sa ede nou montre ou plan yo ki nan zòn nan.
Kòd Postal
Kimoun
Laj ak Sèks
Lè w antre yon KÒD Postal, sa ede nou montre ou plan yo ki nan zòn nan.

Kòmanse la a pou jwenn asirans sante.

Triyaj Kòd Postal la
Jwenn Plan yo ki nan Rejyon Ou a (yo egzije KÒD postal oswa seleksyon eta)
Retounen
Chèche KÒD Postal.
Poukisa KÒD Postal la nesesè?
Lè w antre yon KÒD Postal, sa ede nou montre ou plan yo ki nan zòn nan.
Montre tout plan yo nan :
Chwazi Konte ou a nan Mini Deroulan a
Kontinye Rechèch Eta

Pou kisa mwen bezwen bay yon KÒD postal?

Lè w antre yon KÒD postal, sa ede nou montre ou plan yo ki nan zòn nan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software