Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Enfòmasyon sou nou

Ede moun viv lavi pi an sante®

UnitedHealthcare pran angajman pou ede moun viv yon lavi ki pi an sante epi fè sistèm sante a travay pi byen pou tout moun.

Nou sèvi plizyè milyon moun ki jwenn asirans sante yo nan pwogram Eta tankou Medicaid

Nou ofri yon pakèt kalite plan ki fèt pou:

  • Manman ki ansent ak tibebe yo.
  • Timoun jouk rive nan laj 19 lane.
  • Adilt ak fanmi yo nan moman difikilte finansye.
  • Moun k ap viv avèk andikap oswa ki gen lòt pwoblèm sante grav.
  • Moun ki bezwen èd pou yo viv endepandan.
  • Moun aje ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid.

Nou se lidè Etazini nan plan doub kalifikasyon1

UnitedHealthcare Dual Complete® kouvri moun ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid.

Nou sèvi plis manm ki gen doub kalifikasyon nan plis Eta pase nenpòt ki lòt konpayi swen sante.1

Èske w ap chache yon lòt kalite plan Medicare

Èske w ap chache yon lòt kalite plan UnitedHealthcare

Jwenn plan yo ki nan zòn ou an

* Baze sou pati nan mache nasyonal la nan dat 2021

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software