Health Plans for Arkansas

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 1 plan sante nan Arkansas

Viewing All Results

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R3444-011

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

R3444-011

Prim Mansyèl: $0.00


Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

  • Avantaj Pwodui Sante

    Up to $880 in credits to place catalog orders for health products you may need.

  • Asistans pou Transpò

    Up to 12 one-way rides every year.

  • Asirans Dantè

    $500 pou sèvis dantè.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software