Health Plans for California

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 3 plan sante nan California

Gade Tout Rezilta yo

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H1375-001-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $500 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $200 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Pwoteksyon asirans pou Ijans nan Lemonn antye

  Coverage for emergency and urgent care needs worldwide with $0 copay.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H1375-002-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Fresno, Kings, ak Madera.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $500 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $800 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Pwoteksyon asirans Òdinè pou Vizyon

  Annual routine exam and $300 credit every 2 years for routine eyewear.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan of California Medi-Cal


UnitedHealthcare Community Plan of California provides Medi-Cal coverage to children, pregnant women, families, adults and seniors who meet income requirements. We also offer support to adults with special health care needs.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Member Advocates

  Local assistance to help with your plan.

 • NurseLine℠

  Pale avèk yon enfimyè otorize 24/7.

Ou gen kesyon?    7 a.m. to 7 p.m., local time Monday - Friday  1-866-270-5785     TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software