UnitedHealthcare Community Plan of California – Medi-Cal

Kontni Paj Anba paj

Find health insurance for you or someone else.

Reponn kèk kesyon senp pou jwenn plan ki apwopriye a.

UnitedHealthcare Community Plan of California – Medi-Cal
UnitedHealthcare Community Plan of California includes a range of benefits. Children, pregnant women, families, adults and seniors and people with disabilities may qualify based on income. View the benefits below to see what our plan covers.

Member Login


Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Anrejistre Kounye a

 

Rele nou pou konnen plis:
1-866-270-5785 / TTY: 711

Monday - Friday
7 a.m. – 7 p.m. local time

Rele nou pou konnen plis:
1-866-270-5785
TTY: 711

Monday - Friday
7 a.m. – 7 p.m. local time


Ou gen kesyon? Rele nou nan:
1-866-270-5785 / TTY: 711

Monday - Friday
7 a.m. – 7 p.m. local time

Ou gen kesyon? Rele nou nan:
1-866-270-5785
TTY: 711

Monday - Friday
7 a.m. – 7 p.m. local time


See if your doctor, hospital or health provider is in our network. Oswa itilize zouti sa a pou chèche yon nouvo doktè, lopital oswa espesyalis.

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

San Diego.

More information on eligibility and enrollment information can be found on California's Department of Health Care Services site. 

 

To file a complaint or grievence, download the COMPLAINT AND GRIEVANCE FORM (PDF 62.92 KB)

Some of Our Benefits & Features Include:

Swen pou moun ki ansante ak Moun ki malad

Get the assistance you need to be at your best — or to get better if you are injured or sick. Li gen ladann:

 • Vizit pou moun ansante. Annual checkups to help keep you healthy. 
 • Chwazi Doktè w vle. Jwenn yon doktè ou fè konfyans, nan rezo nou an. 
 • Piki ak Vaksen. Routine shots to help protect against illness. 
 • Urgent Care. Convenient care for a sudden illness or injury. 
 • NurseLineSM. Pale avèk yon enfimyè otorize 24/7.  
 • Laboratwa ak Radyografi. Tès laboratwa, radyografi, ak imajri dyagnostik kouvri. 
 • Medikaman. Fill prescriptions at local pharmacies.

Swen pandan gwosès

Nothing is more important than the health and well-being of a mother and your baby. That's why our plan benefits include:

 • Chwa Doktè. Find a doctor or OB/GYN you trust in our network. 
 • Vizit Prenatal. Swen pou oumenm anvan tibebe w fèt.
 • Baby BlocksTM. Earn rewards for completing checkups on time during and after your pregnancy.
 • Text4Baby. Receive text messages with helpful tips and reminders.

Swen pou pwoblèm medikal

Si ou gen opresyon, dyabèt oswa yon lòt pwoblèm alontèm, ou ka konte sou nou. Plan nou an asire ou jwenn swen ak sèvis ou bezwen yo. Avantaj yo gen ladan yo:

 • Care Manager. If you qualify, get personal help managing health conditions. 
 • Disease Management. Focused care for those with chronic health needs, like asthma and diabetes. 
 • Sante mantal. Nou garanti konsèy ak lòt tretman. 
 • Swen Rezidansyèl. Sejou kout nan yon etablisman swen pandan w ap refè nan maladi oswa chòk.

Swen pou vizyon

Make sure your sight and hearing are at their best. Avantaj yo gen ladan yo:

 • Vision Care. Routine eye exams every two years. 
 • Eyeglasses. For members under 21 and pregnant women, if needed.

Durable Medical Equipment and Supplies

If you are recovering from a serious illness or surgery, you may need extra support. Our plan includes the care and equipment needed to recover safely at home. Some benefits include:

 • Ekipman ak Founiti. In-home medical and safety equipment. 
 • Home Health Care. Medical and personal care in your home, if medically needed.

Transpò ak Lòt asistans

Sometimes members need a little extra help using their health plan. Lè sa yo, ou ka konte sou:

 • Transpò. Get rides to and from doctor appointments and more. 
 • Èd nan domèn lang. Translated materials and interpreters who are ready to help you 24/7. 
 • Sèvis pou Manm. Available 7 a.m. to 7 p.m. PT, Monday – Friday. 
 • Member Advocate. Local advocates to get you information, services and care. 
 • NurseLineSM. Pale avèk yon enfimyè otorize 24/7.

Health Education

UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc. has health education programs, services and materials to help you improve your health and manage illness.

These are available to you for free. Many of the materials are offered in
different languages and/or in formats for the hard of hearing and visually impaired.
 

UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc. has health education programs, services and materials to help you
improve your health and manage illness. These are available to you for free. Many of the materials are offered in
different languages and/or in formats for the hard of hearing and visually impaired.

Diabetes Prevention Program

Diabetes Prevention Program is a covered benefit offered to our eligible members designed to assist in preventing or delaying the onset of Type 2 Diabetes by making lifestyle changes.

 

UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc. has health education programs, services and materials to help you
improve your health and manage illness. These are available to you for free. Many of the materials are offered in
different languages and/or in formats for the hard of hearing and visually impaired.

Èske w gen kesyon?

Èske w pare pou kòmanse? Rele nou nan 1-866-270-5785 TTY: 711 Monday - Friday
7 a.m. – 7 p.m. local time

Èske w gen kesyon?

Èske w pare pou kòmanse?

Rele nou:
1-866-270-5785
TTY: 711

Monday - Friday
7 a.m. – 7 p.m. local time

Zouti pou Rechèch

Rechèch pou Doktè

Search for doctors, hospitals, behavioral health and other specialists.

Gade Lis Medikaman yo

Chèche medikaman plan sa a kouvri.

Jwenn Yon Famasi

Chèche yon famasi ki toupre w.

Enfòmasyon pou Manm

Sit Entènèt pou Manm

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Manyèl pou Manm

Resous adisyonèl

Paj pou Manm

Gade plis nouvèl, mizajou ak resous pou manm yo.

Enfòmasyon pou Manm

Sit Entènèt pou Manm

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Manyèl pou Manm

Konnen Plis

UnitedHealthcare Community Plan of California – Medi-Cal

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software