Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

California, we’ve got you covered.

No-cost or low-cost health coverage from UnitedHealthcare Community Plan. Learn about Unitedhealthcare Medicaid health plans we offer through California Medi-Cal.

Ede moun se yon bagay ki nan sant tout sa nou fè

All Californians deserve affordable health care and more people than ever are eligible for free or low-cost health coverage. This includes working adults, families, people with disabilities, pregnant women and children. You may qualify too. At UnitedHealthcare Community Plan of California, we’re committed to making a difference in each member’s life. We take great pride in the quality of service we provide to our Medi-Cal members. We look forward to serving you.

Need free or low-cost health care? Start here.

See why Californians choose UnitedHealthcare

Whatever plan you choose, UnitedHealthcare will help you get the care you need.

 • Gwo varyete founisè rezo
 • Vizit vityèl gratis
UnitedHealthcare Community Plan of California has health education programs, services and materials to help you improve your health and manage illness at no cost to you.

Health Education Resource Library:

To enroll in a class, download the Health Education Class Schedule in English or Spanish.
For questions about our health education programs, please call 1-866-782-2037 toll-free, or email uhchealthed@uhc.com.

Find Covid-19 resources and information on local vaccination sites near you.

California plan sante yo

CA Medicaid Plans:

 • Low-income adults
 • Families with children
 • Seniors
 • Persons with disabilities
 • Fanm ansent yo

CA Dual Special Needs Plans:

 • Low-cost
 • Those qualifying for both Medi-Cal and Medicare
 • Persons 65 and older
 • Those who are blind or disabled
 • More benefits than either Medi-Cal or Original Medicare

Pwogram nan Prezante


We cover California

We offer a wide choice of providers and specialists. There are no costs to you for most benefits and services.

Avantaj yo gen ladan yo:

 • Choice of providers and specialists
 • 24-è. NurseLine
 • Outpatient behavioral health services
 • Vision and hearing exams
 • Hospital care
 • Rides to and from appointments, the pharmacy and more


Medi-Cal: Plis pou Ou nan 2022

As a UnitedHealthcare member, you’ll get extra benefits that some plans don’t offer
 • UnitedHealthcare Healthy First Steps® program for moms and baby
 • Diabetes prevention program
 • Vizit vityèl
 • Unlimited primary care
 • Swen ijan
 • Personal care managers
 • Text4baby
 • Get help with quitting smoking
 • Defansè manm yo
 • Reminder programs for health actions
 • UnitedHealthcare mobile app
 • Rides for social needs like access to support groups, food, exercise and more.

Dual Special Needs Plans in 2022

Californians on a UnitedHealthcare Dual Special Needs Plan (or dual health plan) get many extra benefits beyond those you get with either Original Medicare or Medi-Cal.

 • $0 kopeman medikaman nan tout nivo medikaman ki kouvri yo avèk opsyon pou livrezon lakay ou
 • Jiska $1500 pou kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri
 • Jiska $600 chak ane pou achte pwodui san preskripsyon pou livre lakay ou

Health and wellness programs

Get tools to help you live a healthier life. Our health and wellness programs give you added support with:

 • Defansè manm yo
 • Reminder programs for health actions
 • Personal care managers
 • Help to quit smoking
 • Well visits, immunizations and vaccines
 • Free health education classes and resource library

Moms and kids get even more

If you’re pregnant, get the extra support you need.

 • Pre- and postnatal visits (before and after giving birth)
 • UnitedHealthcare Healthy First Steps rewards program
 • Text4Baby text messages on pregnancy and care

Services for Medi-Cal members

You also have access to these services through other state-sponsored programs.

 • Dental care and dentures
 • Services for children with serious health conditions
 • Specialty mental health services
 • Transplant services
 • Alcohol and substance abuse services

Aprann sou kalite plan yo

CA Medicaid, or Medi-Cal, is health insurance for people with low incomes. Ou ka anmezi pou jwenn Medicaid nan California si ou ansent, si ou gen timoun oswa si w ap viv ak yon andikap. Nan sèten ka, lòt granmoun gendwa kalifye tou. Frè ou yo ba epi yo baze sou kapasite w pou peye. Li enpòtan pou konnen règ Medicaid yo epi kouvèti asirans yo diferan sot nan yon Eta ale nan yon lòt.

Dual Special Needs Plans (also called dual health plans or D-SNPs for short) are for people who get both Medi-Cal (Medicaid) and Medicare. Plan doub yo garanti vizit kay doktè, sejou lopital ak medikaman preskripsyon. Yo ofri plis avantaj ak diplis pase Original Medicare. You’ll keep all your Medi-Cal California Medicaid benefits too.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software