Kontakte Nou

Jwenn asirans sante ki bon pou ou oswa pou yon lòt moun.

Reponn kèk kesyon senp pou jwenn bon plan an.

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

Pwogram pou Andikap nan Devlopman
1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

California

California Medi-Cal
1-866-270-5785    TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 7 a.m. pou rive 7 p.m. lè lokal

Eta Florid

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8:00 a.m. jiska 7:00 p.m.

Medicaid (MMA) ak LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Lendi – Vandredi, 8 a.m. rive 8 p.m.

Hawaii

Pwogram Entegrasyon QUEST
1-888-980-8728    TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 7:45 a.m. jiska 4:30 p.m. Lè Lokal

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 8 a.m. pou rive 6 p.m.

Kentucky

Community Plan
1-866-293-1796   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 7 a.m. pou rive 7 p.m.

Louisiana

Healthy Louisiana Plan
1-866-675-1607   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 7 a.m. pou rive 7 p.m.

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 7 p.m. ET 

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. rive 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn

Commnity Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. rive 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi soti 7:30 a.m. pou rive 5:30 p.m.
Mèkredi soti 7:30 a.m. pou rive 8 p.m.
Premye Samdi ak Dimanch nan chak mwa soti 8 a.m. pou rive 5 p.m.

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi soti 7:30 a.m. pou rive 5:30 p.m.
Mèkredi soti 7:30 a.m. pou rive 8 p.m.
Premye Samdi ak Dimanch nan chak mwa soti 8 a.m. pou rive 5 p.m.

Missouri

Swen Jere MO HealthNet
1-866-292-0359   TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 5 p.m. CT 

Nebraska

Heritage Health 
Sèvis pou Manm
1-800-641-1902   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 7 a.m. pou rive 7 p.m. CT, 6 a.m. pou rive 6 p.m. MT 
Sant Enskripsyon Heritage Health
1-888-255-2605

Ekspansyon Heritage Health pou Granmoun
Sèvis pou Manm
1-800-641-1902   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 7 a.m. pou rive 7 p.m. CT, 6 a.m. pou rive 6 p.m. MT 
Sant Enskripsyon Heritage Health
1-888-255-2605

Nevada

Plan Sante Medicaid nan Nevada 
1-800-962-8074  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m. 

Plan Sante nan Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m. 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

New York

Community Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

Plan Esansyèl
1-888-617-8979   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 6 p.m. EST

Doub Avantaj
1-888-565-8170   TTY 711
8 a.m. rive 8 p.m. EST, 7 jou pa semèn

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 6 p.m. EST

North Carolina

Community Plan
1-800-349-1855   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. ET Anwetan Jou Ferye Eta yo

Ohio

Community Plan
1-800-895-2017   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 7 a.m. jiska 7 p.m.

Connected® pou MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi: 7:30 a.m. jiska 5:30 p.m.
Mèkredi: 7:30 a.m. jiska 8 p.m.
Premye Samdi nan chak mwa: 8 a.m. jiska 5 p.m.
Premye Dimanch nan chak mwa: 8 a.m. jiska 5 p.m.

Pennsylvania

Community Plan pou Fanmi
1-800-414-9025   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. lè lokal

Community Plan pou Timoun
1-800-414-9025   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. lè lokal

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

Ekspansyon Rhody Health Partners ACA pou Granmoun
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

Timoun ki gen Bezwen Swen Sante Espesyal
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

Tennessee

Community Plan
1-800-690-1606  TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. lè lokal.

Pwogram Asirans Sante Timoun (Children's Health Insurance Program, CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Connected® (Plan Medicare-Medicaid)
1-800-256-6533  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Community Plan of Virginia - Medicaid (Ekspansyon TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 5 p.m. PT

Washington Apple Health (Medicaid) Sèvis Sante Konpòtmantal Sèlman (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 5 p.m. PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 7 a.m. pou rive 7 p.m. lè lokal

SSI Medicaid
1-800-504-9660  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 7 a.m. pou rive 7 p.m. lè lokal

Ou bezwen enfòmasyon sou plan Doub pou Bezwen Espesyal pou moun ki gen Medicaid ak Medicare yo? Kontakte UnitedHealthcare nan telefòn, sou entènèt oswa nan lapòs.

Telefòn

1-844-812-5967 TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Èske w manm deja? Tanpri rele nimewo telefòn ki sou do kat ID manm ou.

Pa lapòs

UnitedHealthcare Customer Service
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

Rankontre avèk yon Ajan

Ranpli fòmilè ki annapre a epi yon Reprezantan Komèsyal UnitedHealthcare ap kontakte ou.

Jwenn enfòmasyon sou Medicare Advantage, Medicare Supplement oswa Plan Medikaman sou Preskripsyon

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software