Medicaid Kontakte Nou

Jwenn plan sante Medicaid ki bon pou ou oswa yon lòt moun

Ou gen kesyon sou Medicaid oswa Pwogram Asirans Sante Timoun (Children’s Health Insurance Program, CHIP)?

Èske ou bezwen enfòmasyon sou plan Medicaid/CHIP nou yo? Kontakte UnitedHealthcare pa telefòn oswa pa lapòs. 

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

Pwogram pou Andikap nan Devlopman
1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

California

California Medi-Cal
1-866-270-5785    TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 7 a.m. pou rive 7 p.m. lè lokal

Eta Florid

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8:00 a.m. jiska 7:00 p.m.

Medicaid (MMA) ak LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Lendi – Vandredi, 8 a.m. rive 8 p.m.

Hawaii

Pwogram Entegrasyon QUEST
1-888-980-8728    TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 7:45 a.m. jiska 4:30 p.m. Lè Lokal

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 8 a.m. pou rive 6 p.m.

Kentucky

Community Plan
1-866-293-1796   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 7 a.m. pou rive 7 p.m.

Louisiana

Healthy Louisiana Plan
1-866-675-1607   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 7 a.m. pou rive 7 p.m.

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 7 p.m. ET 

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. rive 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn

Commnity Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. rive 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi soti 7:30 a.m. pou rive 5:30 p.m.
Mèkredi soti 7:30 a.m. pou rive 8 p.m.
Premye Samdi ak Dimanch nan chak mwa soti 8 a.m. pou rive 5 p.m.

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi soti 7:30 a.m. pou rive 5:30 p.m.
Mèkredi soti 7:30 a.m. pou rive 8 p.m.
Premye Samdi ak Dimanch nan chak mwa soti 8 a.m. pou rive 5 p.m.

Missouri

Swen Jere MO HealthNet
1-866-292-0359   TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 5 p.m. CT 

Nebraska

Heritage Health 
Sèvis pou Manm
1-800-641-1902   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 7 a.m. pou rive 7 p.m. CT, 6 a.m. pou rive 6 p.m. MT 
Sant Enskripsyon Heritage Health
1-888-255-2605

Ekspansyon Heritage Health pou Granmoun
Sèvis pou Manm
1-800-641-1902   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 7 a.m. pou rive 7 p.m. CT, 6 a.m. pou rive 6 p.m. MT 
Sant Enskripsyon Heritage Health
1-888-255-2605

Nevada

Plan Sante Medicaid nan Nevada 
1-800-962-8074  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m. 

Plan Sante nan Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m. 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

New York

Community Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

Plan Esansyèl
1-888-617-8979   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 6 p.m. EST

Doub Avantaj
1-888-565-8170   TTY 711
8 a.m. rive 8 p.m. EST, 7 jou pa semèn

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 6 p.m. EST

North Carolina

Community Plan
1-800-349-1855   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. ET Anwetan Jou Ferye Eta yo

Ohio

Community Plan
1-800-895-2017   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 7 a.m. jiska 7 p.m.

Connected® pou MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi: 7:30 a.m. jiska 5:30 p.m.
Mèkredi: 7:30 a.m. jiska 8 p.m.
Premye Samdi nan chak mwa: 8 a.m. jiska 5 p.m.
Premye Dimanch nan chak mwa: 8 a.m. jiska 5 p.m.

Pennsylvania

Community Plan pou Fanmi
1-800-414-9025   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. lè lokal

Community Plan pou Timoun
1-800-414-9025   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. lè lokal

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

Ekspansyon Rhody Health Partners ACA pou Granmoun
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

Timoun ki gen Bezwen Swen Sante Espesyal
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

Tennessee

Community Plan
1-800-690-1606  TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. lè lokal.

Pwogram Asirans Sante Timoun (Children's Health Insurance Program, CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Connected® (Plan Medicare-Medicaid)
1-800-256-6533  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Community Plan of Virginia - Medicaid (Ekspansyon TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 5 p.m. PT

Washington Apple Health (Medicaid) Sèvis Sante Konpòtmantal Sèlman (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 5 p.m. PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 7 a.m. pou rive 7 p.m. lè lokal

SSI Medicaid
1-800-504-9660  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 7 a.m. pou rive 7 p.m. lè lokal

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

Pwogram pou Andikap nan Devlopman
1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m.

California

California Medi-Cal
1-866-270-5785    TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 7 a.m. pou rive 7 p.m. lè lokal

Eta Florid

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8:00 a.m. jiska 7:00 p.m.

Medicaid (MMA) ak LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Lendi – Vandredi, 8 a.m. rive 8 p.m.

Hawai‘i

Pwogram Entegrasyon QUEST
1-888-980-8728    TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 7:45 a.m. jiska 4:30 p.m. Lè Lokal

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 8 a.m. pou rive 6 p.m.

Kentucky

Community Plan
1-866-293-1796   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 7 a.m. pou rive 7 p.m.

Louisiana

Healthy Louisiana Plan
1-866-675-1607   TTY 711
Lendi jiska Vandredi soti 7 a.m. pou rive 7 p.m.

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 7 p.m. ET 

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. rive 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn

Commnity Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. rive 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi soti 7:30 a.m. pou rive 5:30 p.m.
Mèkredi soti 7:30 a.m. pou rive 8 p.m.
Premye Samdi ak Dimanch nan chak mwa soti 8 a.m. pou rive 5 p.m.

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi soti 7:30 a.m. pou rive 5:30 p.m.
Mèkredi soti 7:30 a.m. pou rive 8 p.m.
Premye Samdi ak Dimanch nan chak mwa soti 8 a.m. pou rive 5 p.m.

Missouri

Swen Jere MO HealthNet
1-866-292-0359   TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 5 p.m. CT 

Nebraska

Heritage Health 
Sèvis pou Manm
1-800-641-1902   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 7 a.m. pou rive 7 p.m. CT, 6 a.m. pou rive 6 p.m. MT 
Sant Enskripsyon Heritage Health
1-888-255-2605

Ekspansyon Heritage Health pou Granmoun
Sèvis pou Manm
1-800-641-1902   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 7 a.m. pou rive 7 p.m. CT, 6 a.m. pou rive 6 p.m. MT 
Sant Enskripsyon Heritage Health
1-888-255-2605

Nevada

Plan Sante Medicaid nan Nevada 
1-800-962-8074  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m. 

Plan Sante nan Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 5 p.m. 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

New York

Community Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

Plan Esansyèl
1-888-617-8979   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 6 p.m. EST

Doub Avantaj
1-888-565-8170   TTY 711
8 a.m. rive 8 p.m. EST, 7 jou pa semèn

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 6 p.m. EST

North Carolina

Community Plan
1-800-349-1855   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. ET Anwetan Jou Ferye Eta yo

Ohio

Community Plan
1-800-895-2017   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 7 a.m. jiska 7 p.m.

Connected® pou MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Lendi, Madi, Jedi, Vandredi: 7:30 a.m. jiska 5:30 p.m.
Mèkredi: 7:30 a.m. jiska 8 p.m.
Premye Samdi nan chak mwa: 8 a.m. jiska 5 p.m.
Premye Dimanch nan chak mwa: 8 a.m. jiska 5 p.m.

Pennsylvania

Community Plan pou Fanmi
1-800-414-9025   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. lè lokal

Community Plan pou Timoun
1-800-414-9025   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. lè lokal

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

Ekspansyon Rhody Health Partners ACA pou Granmoun
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

Timoun ki gen Bezwen Swen Sante Espesyal
1-800-587-5187   TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. jiska 6 p.m.

Tennessee

Community Plan
1-800-690-1606  TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 5 p.m. lè lokal.

Pwogram Asirans Sante Timoun (Children's Health Insurance Program, CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Connected® (Plan Medicare-Medicaid)
1-800-256-6533  TTY 711
Lendi jiska Vandredi 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-866-622-7982  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Community Plan of Virginia - Medicaid (Ekspansyon TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 jou pa semèn soti 8 a.m. pou rive 8 p.m. lè lokal.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 5 p.m. PT

Washington Apple Health (Medicaid) Sèvis Sante Konpòtmantal Sèlman (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 5 p.m. PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 7 a.m. pou rive 7 p.m. lè lokal

SSI Medicaid
1-800-504-9660  TTY 711
Lendi jiska Vandredi, 7 a.m. pou rive 7 p.m. lè lokal

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software