D-SNP / Medicare Kontakte Nou

Jwenn plan sante doub pou bezwen espesyal ki bon pou ou oswa yon lòt moun

Ou gen kesyon sou Medicare?

Ou bezwen enfòmasyon sou plan Doub pou Bezwen Espesyal pou moun ki gen Medicaid ak Medicare yo? Kontakte UnitedHealthcare nan telefòn, sou entènèt oswa nan lapòs.

Telefòn

1-844-812-5967 TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Èske w manm deja? Tanpri rele nimewo telefòn ki sou do kat ID manm ou.

Tchat Andirèk Sou entènèt

Klike sou onglè ki sou bò dwat fenèt navigatè ou an pou ou tchat avèk yon ajan otorize pandan èdtan fonksyònman nòmal yo. Sipò Medicare/D-SNP sèlman. 

Rankontre avèk yon Ajan

Ranpli fòmilè ki annapre a epi yon Reprezantan Komèsyal UnitedHealthcare ap kontakte ou.

Pa lapòs

UnitedHealthcare Customer Service
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

Jwenn enfòmasyon sou Medicare Advantage, Medicare Supplement oswa Plan Medikaman sou Preskripsyon

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software