Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Coronavirus (COVID-19) Resource Center

We want to help you learn about Coronavirus (COVID-19) so you can protect yourself and the people around you. We will keep you updated on how to get the vaccine, get tested, find a provider and more. If you have questions about your out-of-pocket costs and benefits, sign in to your health plan account or call the number on your Member ID card. 

Let us help you protect your health and the health of your loved ones.


Free Over-the-Counter (OTC) At-Home Tests

The Federal government has launched a national website where each household can receive a one-time shipment of four free OTC at-home Covid-19 tests shipped directly from covidtests.gov

For more information on this program go to covidtests.gov.

Find the COVID-19 vaccine near you

Use our vaccine locator tool to help find vaccine resources near you. Vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo disponib san ou pa peye anyen pandan tout peryòd ijans nasyonal sante piblik la.


heart-hand

Help with Coronavirus (COVID-19) coverage

Nou vle fè rechèch enfòmasyon sou kouvèti asirans fasil pou ou. 

  • Kisa ki kouvri pou Kowonaviris (COVID-19)
  • Kisa pou fè si ou bezwen yon tès
  • Fason n ap soutni moun ki gen gwo risk
  • Lòt enfòmasyon ou ka fè konfyans
telehealth

Pale ak yon founisè swen pandan ou lakay ou

Ou ka anmezi pou pale avèk yon founisè swen sante pandan ou lakay ou.

  • Aksè 24/7 nan yon founisè swen sante
  • Swen medikal woutin ak ijan
  • Terapi fizik, okipasyonèl, ak pou lapawòl
  • Swen konpòtmantal pasyan ekstèn 

Enfòmasyon itil sou Kowonaviris (COVID-19)

CDC gen enfòmasyon ki pi resan yo sou Kowonaviris (COVID-19)

Ou pral jwenn plis èd konsènan sa ou dwe fè si ou malad, kijan pou pwoteje sante ou ak plis toujou. Vizite lyen yo ki anba a oswa ale nan CDC pou jwenn enfòmasyon pi resan yo sou COVID-19 la

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software