Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Kesyon Moun Poze Souvan sou Kowonaviris (COVID-19)

Jwenn repons sou frè, pwoteksyon asirans ak sipò pou manm ki afekte ak Kowonaviris la (COVID-19)

Pandan y ap rapòte plis ka COVID-19, UnitedHealthcare ap reponn a bezwen ak enkyetid manm yo. Tcheke enfòmasyon yo ki anba a pou jwenn repons pou kesyon ki kouran konsènan COVID-19. 

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software