Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Depatman sante Eta yo ak enfòmasyon sou vaksen kont Kowonaviris la (COVID-19)

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi an (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ak depatman sante Eta yo ap travay pou detèmine ki moun ki ta dwe pran vaksen COVID-19 FDA otorize a, ki kote yo ka jwenn li epi kilè. Sèvi ak lis depatman sante Eta yo ki anba a pou aprann plis sou disponiblite nan zòn ou an. 

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan.

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software