Talk to a doctor from home using telehealth services

Telehealth, also known as virtual care, gives you access to health care providers outside of the provider’s office, such as from home or work. Many providers may offer telehealth visits through your phone or computer for a variety of care needs, including routine or urgent care visits. UnitedHealthcare has options for accessing telehealth with your local providers or UnitedHealthcare’s preferred telehealth partners.

Learn more about telehealth and watch a video showing how a typical telehealth visit may work.

Vizit telesante avèk founisè swen lokal ou yo

UnitedHealthcare is committed to helping you get the care you need outside of the doctor’s office with telehealth visits.

UnitedHealthcare Exchange, Individual and Fully Insured Employer-sponsored health plans:

  • Cost-share for COVID-19 testing-related telehealth visits: For COVID-19 testing-related telehealth visits, you will have $0 cost-share with in-network and out-of-network providers through the national public health emergency period, currently scheduled to end April 20, 2021.
  • Cost-share for COVID-19 treatment via telehealth visits: Coverage for in-network and out-of-network telehealth services related to COVID-19 treatment will be determined by your benefit plan. You will be responsible for any copay, coinsurance or deductible.
  • Coverage for telehealth visits not related to COVID-19: Members may have telehealth visits from their home with their network providers. Coverage for in-network and out-of-network telehealth visits not related to COVID-19 will be determined by your benefit plan. You will be responsible for any copay, coinsurance or deductible.

Please note that state-specific rules, regulations and emergency periods do apply and can be found on the UnitedHealthcare provider website or by signing in to your member account. Sa yo ka varye parapò ak règleman federal yo. If no state-specific exceptions apply, UnitedHealthcare guidelines will apply. Some employer-insured health plans1  have different coverage policies; if you have questions, please check with your human resources benefits team.

Plan UnitedHealthcare Medicare Advantage yo:

  • Cost-share for COVID-19 testing-related telehealth visits: For COVID-19 testing-related telehealth, you will have $0 cost-share for in-network and out-of-network visits through the national public health emergency period, currently scheduled to end April 20, 2021.
  • Cost-share for COVID-19 treatment via telehealth visits: You will be responsible for the cost-share (copays, coinsurance or deductibles) for COVID-19 treatment via telehealth visits. Pifò plan Medicare Advantage UnitedHealthcare yo gen $0 kopeman pou sèvis telesante ki kouvri yo. Check your plan materials for cost-share details.
  • Expanded access for telehealth visits not related to COVID-19: For in-network and out-of-network providers, you will have expanded access to telehealth through the national public health emergency period, currently scheduled to end April 20, 2021.

Cost-share for telehealth visits not related to COVID-19 testing will be determined by your benefit plan. Pifò plan Medicare Advantage UnitedHealthcare yo gen $0 kopeman pou sèvis telesante ki kouvri yo. Check your plan materials for cost-share details.

Medicaid health plans: Pou moun ki enskri nan UnitedHealthcare Community Plan yo, gen varyasyon ak règleman Eta a ki ka aplike pandan peryòd sa a. Please review the UnitedHealthcare Community Plan website and your state’s site for the latest applicable information. Si pa gen okenn eksepsyon byen presi ki aplike pou Eta a, machaswiv tradisyonèl plan UnitedHealthcare yo ap aplike.

For benefits coverage information, please sign in to your health plan account or review the additional COVID-19 coverage options that may be available.

Vizit Vityèl pou swen ijan 24/7

Avèk Vizit Vityèl yo, ou kapab pale avèk yon founisè swen sante sou entènèt 24/7 pou bezwen swen ijan, tankou grip sezonye, alèji, zye woz ak plis toujou. Vizit swen ijan sa yo disponib atravè patnè telesante prefere nou yo, tankou Teladoc, American Well, Doctor On Demand ak lòt. 

For many Individual and Group Market health plan members, you can access the Virtual Visit benefit offered through one of the UnitedHealthcare preferred telehealth partners. Virtual Visits not related to COVID-19 testing will be covered according to your plan benefits. If your Virtual Visit is related to COVID-19 testing, your cost-share is $0 through the national public health emergency period, currently scheduled to end April 20, 2021.

For Medicare Advantage and Medicaid members, you can continue to access your existing Virtual Visit benefits offered through one of our preferred telehealth partners without cost-sharing.

Sign in to your health plan account to learn more about  your Virtual Visit benefit.

Pran swen sante emosyonèl ou

Nan peryòd ki bay estrès, li ka difisil pou ou fè fas. Si ou pale ak yon moun, sa gendwa ede ou santi ou pi byen. Men kèk fason pou konekte ak pou pran swen tèt ou. 

  • Our free 24/7 emotional support line is here for you to call any time at 866-342-6892. Liy Èd Optum sa a gen pèsonèl espesyalis sante mantal fòme yon fason pwofesyonèl. Li gratis epi li disponib pou nenpòt moun.
  • The National Suicide Prevention Lifeline offers 24/7 support through an online chat called Lifeline Chat. You can also call 1-800-273-8255 or 1-800-799-4889 (TTY) for support. 
  • The Crisis Text Line is a free resource available 24/7 to help you connect with a crisis counselor Text “Home” to 741741

Jwenn èd pou konprann avantaj ou yo

Si ou gen kesyon sou avantaj ou yo, konekte sou kont plan sante ou an oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an. Nou ka ede ou konprann kouvèti asirans ou, jwenn yon founisè swen sante oswa konekte ou avèk yon enfimye/enfimyè.

Nòt anba paj

  1. Your insurance card can help you understand if you are in an employer-insured health plan. If it says, “Administered by United HealthCare Services, Inc.” in the front, lower right corner, you are in an employer-insured plan. Your best resource for detailed health benefit information will be your human resources benefits manager.

Disclaimers

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte reprezantan kont ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an. Brands are the property of their respective owners.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software