Health Plans for Connecticut

Nou ofri 1 plan sante nan Connecticut

Viewing All Results

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H0271-014

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H0271-014

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H0271-014


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Fairfield, Hartford, Litchfield, New Haven, New London, Tolland, ak Windham.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software