Health Plans for District of Columbia

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 1 plan sante nan District of Columbia

Viewing All Results

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-045

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H2228-045

Monthly Plan Premium*
$0.00 (MA)
$28.50 (Part D)

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H2228-045


This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

  • Asirans Dantè

    $2000 toward dental services.

  • Health Products Benefit Catalog

    Up to $500 in credits to buy health products you may need.

  • Asistans pou Transpò

    Up to 24 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software