Health Plans for District of Columbia

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 2 plan sante nan District of Columbia

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)

H2228-045

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H2228-045


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Health Products Benefit Catalog

  Up to $500 in credits to buy health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 24 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H2228-045-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • UnitedHealthcare® At Home

  Coordinated health care provided in the convenience of your own home at no extra cost.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $500 in credits to place catalog orders for health products you may need.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software