Health Plans for Delaware

Nou ofri 2 plan sante nan Delaware

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H3113-011

H3113-011

Prim Mansyèl: $0.00*

* Monthly Plan Premium


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $860 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Pwoteksyon asirans pou Vizyon

  Annual exam and $250 credit every 2 years for eyewear.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H3113-011-000

H3113-011-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Monthly Plan Premium


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1260 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Pwoteksyon asirans Òdinè pou Vizyon

  Annual routine exam and $300 credit every 2 years for routine eyewear.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software