Resevwa plis avèk yon plan doub pou bezwen espesyal.

Avèk UnitedHealthcare Dual Complete®, ou ka jwenn plis avantaj ak fonksyon pase avèk Original Medicare. Se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Dual Complete se premye plan nan kalite plan konsa.1

Gade kijan Dual Complete fonksyone

Lè ou gen alafwa Medicaid ak Medicare, bagay yo ka vin konplike. Se sa ki fè ou bezwen UnitedHealthcare Dual Complete. Ou pral jwenn yon moun pou ede ou jere tout doktè, espesyalis ak sèvis swen ou yo. Pou wè kijan tout sa fonksyone, gade videyo a.

Ou gen Medicare ak Medicaid? Yon plan Dual Complete kapab yon gwo èd.

Aprann Plis sou Dual Complete

Jwenn plis enfòmasyon sou plan sante doub kalifikasyon yo

Gade pou kimoun yo fèt, kijan yo fonksyone ak kisa yo ba ou.

Plis avantaj pase Original Medicare

Gade tout avantaj anplis ou ta ka jwenn ak yon plan sante doub kalifikasyon.

Poukisa UnitedHealthcare?

 • Ekspètiz ki fè prèv li
  N ap sèvi moun ki gen bezwen swen sante espesyal depi plis pase 40 ane.
 • Plis manm
  Nou sèvi plis manm ki gen doub kalifikasyon nan plis Eta pase nenpòt ki lòt konpayi swen sante.2
 • Fidelite kliyan
  Manm yo kenbe Dual Complete pi lontan an konparezon ak lòt plan swen sante yo.3
 • Gwo satisfaksyon
  Manm Dual Complete yo satisfè anpil ak plan yo a.4

1, 2 Baze sou pati nan mache nasyonal la nan dat 2018.
3 Baze sou kantite tan manm yo rete an mwayèn, nan dat 2018.
4 Baze sou 2018 Endis Rekòmandasyon Kliyan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software