Pwoteksyon asirans pou vizyon: Egzamine pi pre sa plan sante doub yo ofri.

Pibliye: February 10, 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Si ou gen Original Medicare, ou gendwa te dekouvri deja ke li pa kouvri egzamen zye. Si ou bezwen yon egzamen pou linèt oswa vè kontak, ou ta gen pou peye pou li oumenm. Men, avèk yon plan sante doub, ou ka jwenn pwoteksyon asirans vizyon.* Plan sante doub yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Pifò plan sante doub yo kouvri sèvis vizyon, kidonk yo kouvri plis nan swen ak frè ou yo.

Egzamen zye òdinè yo se kòmansman an sèlman.*

Li enpòtan pou tout moun fè tcheke vizyon yo regilyèman. Se poutèt sa plan sante doub yo anjeneral gen egzamen zye òdinè kòm yon pati nan pwoteksyon asirans swen vizyon yo. Men, sèten plan sante doub ale pi lwen pase pwoteksyon asirans debaz epi yo ba ou tou plizyè santèn dola kredi pou ede ou peye pou linèt. Sa ta kontribye anpil pou ede peye pou yon nouvo linèt bwòdè. Oswa ou gendwa anmezi pou chwazi vè kontak si ou prefere.

Pran swen vizyon ou.

Sèten maladi zye kouran ka lakòz pèt vizyon oswa menm vin avèg. Nan premye estad bonè yo, siy sèten maladi nan zye ki grav anpil pa sitèlman vizib. Men, si ou kwape yo bonè, sa ka ede sove zye ou pi devan. Moun ki gen dyabèt ta dwe gen plis pridans. Selon Asosiyasyon Dyabèt Ameriken, moun ki gen dyabèt gen plis chans pou yo gen katarak ak glokòm. Pwoteksyon asirans vizyon ou jwenn avèk yon plan sante doub ta ka ede ou pwoteje zye ou ak sante ou. Anplis, ou ta ka jwenn li san w pa gen frè anplis.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

*Tanpri, konnen avantaj presiz ki gen nan plan sante doub yo kapab chanje selon kote w ap viv la. Fè rechèch dapre kòd postal ou pou jwenn bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software