Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Pwoteksyon asirans pou vizyon: Egzamine pi pre sa plan sante doub yo ofri

Pibliye: February 10, 2020

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2022

Si ou gen Original Medicare, ou gendwa te dekouvri deja ke li pa kouvri egzamen zye. Si ou bezwen yon egzamen pou linèt oswa vè kontak, ou ta gen pou peye pou li oumenm. Men, avèk yon plan sante doub, ou ka jwenn pwoteksyon asirans vizyon.* Plan sante doub yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Pifò plan sante doub yo kouvri sèvis vizyon, kidonk yo kouvri plis nan swen ak frè ou yo.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou dwe konnen sou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Egzamen zye òdinè yo se kòmansman an sèlman*

Li enpòtan pou tout moun fè tcheke vizyon yo regilyèman. Men, sèten plan sante doub ale pi lwen pase kouvèti asirans debaz epi yo ba ou tou yon alokasyon plizyè santèn dola pou ede ou peye pou linèt. Men, sèten plan sante doub ale pi lwen pase pwoteksyon asirans debaz epi yo ba ou tou plizyè santèn dola kredi pou ede ou peye pou linèt. Sa ta kontribye anpil pou ede peye pou yon nouvo linèt bwòdè. Oswa ou gendwa anmezi pou chwazi vè kontak si ou prefere.

Pran swen vizyon ou

Sèten maladi zye kouran ka lakòz pèt vizyon oswa menm vin avèg. Nan premye estad bonè yo, siy sèten maladi nan zye ki grav anpil pa sitèlman vizib. Men, si ou kwape yo bonè, sa ka ede sove zye ou pi devan. Moun ki gen dyabèt ta dwe gen plis pridans. Selon Asosiyasyon Dyabèt Ameriken, moun ki gen dyabèt gen plis chans pou yo gen katarak ak glokòm. Pwoteksyon asirans vizyon ou jwenn avèk yon plan sante doub ta ka ede ou pwoteje zye ou ak sante ou. Anplis, ou ta ka jwenn li san w pa gen frè anplis.

Prezantasyon UnitedHealthcare UCard™

UCard rann li pi fasil pou manm plan sante doub UnitedHealthcare yo jwenn swen epi debloke tout avantaj ak pwogram ki genyen nan plan sante yo a.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn pi bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo.

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software