Kalifikasyon

Èske oumenm oswa yon moun ou konnen gen Medicaid ak Medicare?

Kiyès ki kalifye pou yon plan sante doub pou bezwen espesyal?

Plan sante doub kalifikasyon yo se pou moun ki nan Medicare ak Medicaid. Verifye si ou ranpli kondisyon yo.

Medicaid parapò ak Medicare: Ou ka gen toude.

Medicaid parapò ak Medicare: Ki diferans ki genyen ant de pwogram asirans sante leta yo? Verifye si ou ranpli kondisyon yo.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Lòt Kategori yo

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software