Retounen nan UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA), Fason pou Enskri

Si w gen kesyon konsènan fason pou enskri nan UnitedHealthcare nan Florid, rele Choice Counseling gratis nan 1-877-711-3662 ant 8:00 a.m. ak 7:00 p.m., Lendi jiska Vandredi.

Konnen Plis

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Kesyon

Èske w pare pou kòmanse?

Espesyalis plan Florida Medicaid MMA a ka reponn kesyon epi ede ou enskri.

Rele nou.
24 èdtan pa jou. 7 jou pa semèn. 

1-888-716-8787
TTY: 711

Aprann etap yo pou ou enskri.

Jwenn detay yo.

Vizite sit Florida Medicaid la pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon ak enskripsyon.

Florida Medicaid 

Enfòmasyon pou Manm

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software