UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA), Lyen nan Enfòmasyon Medikal

Konsèy ki bon pou sante ou bezwen, nan yon sous ou ka fè konfyans.

Èske se yon rim oubyen se grip? Èske timoun mwen an ka jwe espò si li gen opresyon? Kijan pou mwen pale ak pitit fi mwen sou chanjman k ap fèt nan kò li?

Pou jwenn repons pou kesyon sou sante sa yo ak anpil lòt, klike sou lyen yo ki anba a.

Enfòmasyon sou Sante Konpòtmantal
Èske ou bezwen èd pou kontwole estrès, gwo enkyetid, depresyon oswa lòt pwoblèm sante mantal? Sit wèb United Behavioral Health gen anpil enfòmasyon ki ka ede ou.

healthfinder®
Depi 1997, yo te rekonèt healthfinder® kòm yon resous kle pou jwenn pi bon enfòmasyon sou entènèt sou sèvis sante ak sèvis sosyal leta ak òganis ki pa nan pwofi yo. healthfinder® konekte ak enfòmasyon ki chwazi ak anpil atansyon, epitou sit entènèt nan plis pase 1700 òganizasyon ki anrapò ak sante.

Konnen Plis

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Kesyon

Èske w pare pou kòmanse?

Espesyalis plan Florida Medicaid MMA a ka reponn kesyon epi ede ou enskri. 

Rele nou.
24 èdtan chak jou. 7 jou chak semèn. 

1-888-716-8787
TTY: 711

Aprann etap yo pou ou enskri.

Enfòmasyon pou Manm

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software