UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) ak LTC), Lyen nan Enfòmasyon Medikal

Konsèy ki bon pou sante ou bezwen, nan yon sous ou ka fè konfyans.

Èske se yon rim oubyen se grip? Èske timoun mwen an ka jwe espò si li gen opresyon? Kijan pou mwen pale ak pitit fi mwen sou chanjman k ap fèt nan kò li?

Pou jwenn repons pou kesyon sou sante sa yo ak anpil lòt, klike sou lyen yo ki anba a.

Enfòmasyon sou Sante Konpòtmantal
Èske ou bezwen èd pou kontwole estrès, gwo enkyetid, depresyon oswa lòt pwoblèm sante mantal? Sit wèb United Behavioral Health gen anpil enfòmasyon ki ka ede ou.

healthfinder®
Paske yo rekonèt 1997healthfinder® kòm yon resous enpòtan pou jwenn pi bon enfòmasyon sou sèvis sante ak sèvis sosyal gouvènman oswa òganizasyon ki pa travay pou lajan sou Entènèt. Lyen healthfinder® asosye avèk enfòmasyon yo chwazi avèk anpil prekosyon ak Sit wèb nan 1700 òganizasyon ki asosye avèk sante.

Konnen Plis

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) ak LTC)

Kesyon

Èske w pare pou kòmanse?

Espesyalis plan Medicaid MMA & LTC an ka reponn kesyon epi ede ou enskri.

Rele nou.
24 èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

MMA: 1-888-716-8787
LTC: 1-800-791-9233
TTY: 711

Aprann etap yo pou ou enskri.

Enfòmasyon pou Manm

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Manyèl pou Manm

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software