Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Preferred Medicare Assist Plan 1 (HMO D-SNP) - Etap pou Enskri

Etap pou swiv pou enskripsyon byen fasil.

Mèsi poutèt ou konsidere youn nan plan sante doub kalifikasyon nou yo. Pou senplifye enskripsyon an, swiv etap sa yo:

1. Asire w ke plan sante a reponn a bezwen w yo. Pa egzanp:

  • Èske doktè w la nan rezo a?
  • Èske asirans lan kouvri medikaman w bezwen yo?
  • Èske gen yon lopital nan rezo a ki toupre w?

Itilize Enskripsyon ak Zouti Rechèch yo/Rechèch Founisè ak Resous ou ka Telechaje yo pou jwenn repons pou kesyon sa yo ak lòt kesyon enpòtan. Oswa tou senpleman, rele nou.

2. Rasanble kèk dokiman w ap bezwen pou ou enskri:

  • Yon lis medikaman sou preskripsyon w yo.
  • Nimewo Sekirite Sosyal ou.
  • Kat Medicare w la, si w gen youn:
Medicare ID Card
  • Kat Medicaid leta w la, si w gen youn:
FL Medicaid ID Card

3.Ou ka anmezi pou ou Enskri Sou entènèt jodi a.

4. Oswa rele nimewo pou apèl gratis la ki make akote Plan Medicare Advantage ou vle a. Fè n konnen si w vle:

  • Enskri pa telefòn. Yon reprezantan ka reponn kesyon w yo epi li ka ede w enskri pa telefòn.
  • Rankontre avèk yon ajan lokal ki ka reponn kesyon w yo epi ki ka ede w enskri.
Aprann plis sou plan doub pou bezwen espesyal yo

Konnen Plis

Preferred Medicare Assist Plan 1 (HMO D-SNP)

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software