Health Plans for Georgia

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 6 plan sante nan Georgia

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)

H2228-044

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H2228-044


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Baldwin, Bibb, Clayton, Cobb, Coweta, DeKalb, Fulton, Gwinnett, ak Laurens.

Avantaj & Karakteristik

 • UnitedHealthcare® At Home

  Get in-home visits from an advanced practice clinician at no extra cost.

 • Avantaj Fòm Fizik

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

 • Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

  $0 copay for up to 10 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)

H5322-030

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H5322-030


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Appling, Barrow, Ben Hill, Berrien, Brooks, Burke, Butts, Catoosa, Chatham, Chattahoochee, Clarke, Columbia, Crisp, Decatur, Douglas, Effingham, Elbert, Fayette, Grady, Hall, Hancock, Haralson, Harris, Hart, Henry, Jackson, Jefferson, Johnson, Macon, Madison, McDuffie, Meriwether, Mitchell, Muscogee, Newton, Peach, Richmond, Rockdale, Spalding, Talbot, Taliaferro, Tattnall, Thomas, Tift, Toombs, Treutlen, Upson, Walker, Warren, ak Washington.

Avantaj & Karakteristik

 • UnitedHealthcare® At Home

  Get in-home visits from an advanced practice clinician at no extra cost.

 • Avantaj Fòm Fizik

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

 • Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

  $0 copay for up to 10 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP)

R7444-011

Prim Mansyèl: $0.00


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $500 pou sèvis dantè.

 • Pwoteksyon asirans pou Vizyon

  Annual exam and $200 credit every year for eyewear.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H2228-044-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Baldwin, Bibb, Clayton, Cobb, Coweta, DeKalb, Fulton, Gwinnett, ak Laurens.

Avantaj & Karakteristik

 • UnitedHealthcare® At Home

  Coordinated health care provided in the convenience of your own home for $0.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $680 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Pwogram Manje

  Up to 14 meals in 7 days delivered once per year with $0 copay.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO D-SNP)

R2604-004-000

Prim Mansyèl: $0.00


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $1000 pou sèvis dantè.

 • Pwoteksyon asirans Òdinè pou Vizyon

  Annual routine exam and $200 credit every 2 years for routine eyewear.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Konekte rapidman ak yon operatè kalifye nan yon sitiyasyon dijans 24 èdtan pa jou pou $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS D-SNP) H5322-030-000

H5322-030-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Appling, Barrow, Bartow, Ben Hill, Berrien, Brooks, Bryan, Bulloch, Burke, Butts, Catoosa, Chatham, Chattahoochee, Clarke, Columbia, Crisp, Dade, Decatur, Douglas, Effingham, Elbert, Fayette, Grady, Greene, Hall, Hancock, Haralson, Harris, Hart, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Johnson, Macon, Madison, McDuffie, Meriwether, Mitchell, Muscogee, Newton, Paulding, Peach, Richmond, Rockdale, Spalding, Talbot, Taliaferro, Tattnall, Thomas, Tift, Toombs, Treutlen, Upson, Walker, Walton, Warren, ak Washington.

Avantaj & Karakteristik

 • UnitedHealthcare® At Home

  Coordinated health care provided in the convenience of your own home for $0.

 • Health Products Benefit®

  Up to $660 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

  $0 copay for up to 10 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software