Health Plans for Hawai‘i

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 3 plan sante nan Hawai‘i

Viewing All Results

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-043

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H2228-043

Prim Mansyèl: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H2228-043


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1100 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

  $0 copay for up to 20 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Ou gen kesyon?    8 a.m. - 8 p.m.
7 Days Oct - Mar 2018 - 2019
Monday - Friday Apr - Sept 2019  1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO SNP) R3175-003

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

R3175-003

Prim Mansyèl: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. R3175-003


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $600 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

  $0 copay for up to 20 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Ou gen kesyon?    7 Days Oct - Mar 2018 - 2019
Monday - Friday Apr - Sept 2019   1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration Program

Medicaid


The QUEST Integration program is a Hawai‘i Medicaid Managed Care program administered by the State of Hawai'i, Department of Human Services, Med-QUEST Division. Eligibility for this program is determined by the State of Hawai‘i. We provide health coverage for members of Hawai‘i Medicaid. With UnitedHealthcare Community Plan, you will receive all of your regular Medicaid benefits. We are pleased to serve our members.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Large Choice of Doctors

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Walk-in Customer Service

  We've got your peace of mind covered. Visit or call us in Honolulu, Hilo, and Kahului.

 • Medikaman

  Get prescription medication mailed to your home.

Ou gen kesyon?    7:45 a.m. - 4:30 p.m. Local Time, Monday through Friday    1-888-980-8728     TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software