Hawaii Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Kontni Paj Anba paj
Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-043

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Gade Kalifikasyon

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Icon

Avantaj Pwodui Sante

Up to $1100 in credits to place catalog orders for health products you may need.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

$0 kopeman pou jiska 20 vizit pa ane pou soulajman doulè akòz bagay ki afekte misk, nè ak zo.

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. - 8 p.m.
7 Days Oct - Mar 2018 - 2019
Monday - Friday Apr - Sept 2019

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-866-622-8054/
TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965
TTY: 711

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-866-622-8054/
TTY: 711

Enskri nan Plan

Kounye a, ou ka enskri nan plan sa a sou entènèt.

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Honolulu.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H2228-043

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO SNP)
R3175-003

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Gade Kalifikasyon

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Icon

Avantaj Pwodui Sante

Up to $600 in credits to place catalog orders for health products you may need.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

$0 kopeman pou jiska 20 vizit pa ane pou soulajman doulè akòz bagay ki afekte misk, nè ak zo.

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. - 8 p.m.
7 Days Oct - Mar 2018 - 2019
Monday - Friday Apr - Sept 2019

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-866-622-8054/
TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965
TTY: 711

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-866-622-8054/
TTY: 711

Enskri nan Plan

Kounye a, ou ka enskri nan plan sa a sou entènèt.

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout Eta a.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. R3175-003

Plan Kominotè UnitedHealthcare
QUEST Integration Program

The QUEST Integration program is a Hawaii Medicaid Managed Care program administered by the State of Hawaii, Department of Human Services, Med-QUEST Division. Eligibility for this program is determined by the State of Hawaii. We provide health coverage for members of Hawaii Medicaid. With UnitedHealthcare Community Plan, you will receive all of your regular Medicaid benefits. We are pleased to serve our members.

Plis

Rele nou pou konnen plis:
1-888-980-8728 / TTY: 711

7:45 a.m. - 4:30 p.m. Local Time
Monday through Friday

Rele nou pou konnen plis:
1-888-980-8728
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout Eta a.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software