Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Welcome to UnitedHealthcare Community Plan in Iowa

Aprann sou kalite plan yo

Medicare ID Card

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Plan doub pou bezwen espesyal yo (ki rele tou plan sante "doub") se pou moun ki kalifye pou alafwa Medicaid ak Medicare. Plan doub yo garanti vizit kay doktè, sejou lopital ak medikaman preskripsyon. Yo ofri plis avantaj ak diplis pase Original Medicare. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo tou.

IA Medicaid ID Card

Plan Medicaid yo

Medicaid se asirans sante pou moun ki gen revni fèb. Ou ka anmezi pou jwenn Medicaid si ou ansent, si ou gen timoun oswa si w ap viv ak yon andikap. Nan sèten ka, lòt granmoun gendwa kalifye tou. Frè ou yo ba epi yo baze sou kapasite w pou peye. Li enpòtan pou konnen règ Medicaid yo epi pwoteksyon asirans yo diferan sot nan yon Eta ale nan yon lòt.

ANNOUNCEMENT

2019 Dual Special Needs plan expansion

Our Dual Special Needs plan will be available in 47 more counties in 2019. This is a no-cost plan for Iowans who have Medicaid IA Health Link and Medicare. You get $1000 in credits each year to buy health-related items, plus much more.

View Dual Plans

Join the community-wherever you are.

Visit the UnitedHealthcare Community Plan on Facebook. The page includes ideas and insights for healthy living, and gives you a chance to connect with other members.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software