Health Plans for Kansas

Nou ofri 4 plan sante nan Kansas

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)

H5322-029

Prim Mansyèl: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H5322-029


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs

Butler, Cowley, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner, ak Wyandotte.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1060 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

  $0 copay for up to 10 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. Monday – Friday    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO D-SNP)

H0169-004-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Atchison, Bourbon, Butler, Cherokee, Cowley, Crawford, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Labette, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner, ak Wyandotte.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $3500 toward dental services.

 • Kat Pwodui Sante ak Byennèt

  Up to $1200 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Avantaj Fòm Fizik

  Yon pwogram fòm fizik pou kò ak lespri avèk aksè nan sant egzèsis ak fòm fizik pou $0.

Ou gen kesyon?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS D-SNP)

H5322-029-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs

Atchison, Bourbon, Butler, Cherokee, Cowley, Crawford, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Labette, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner, ak Wyandotte.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $3500 pou sèvis dantè.

 • Kat Pwodui Sante ak Byennèt

  Up to $1200 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Avantaj Fòm Fizik

  Yon pwogram fòm fizik pou kò ak lespri avèk aksè nan sant egzèsis ak fòm fizik pou $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. Monday – Friday    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan KanCare


Our KanCare plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. You can choose your own doctor. And you get many extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our KanCare Medicaid plan offers you.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Choice of Doctors

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Vizit pou moun ansante

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Swen Dantè

  Cleanings, checkups and x-rays are covered.

Ou gen kesyon?    8:00 a.m. to 6:00 p.m.   1-877-542-9238    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software