Health Plans for Kentucky

Nou ofri 1 plan sante nan Kentucky

Viewing All Results

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H6595-001

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H6595-001

Prim Mansyèl: $0.00


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Boone, Bullitt, Campbell, Fayette, Franklin, Hardin, Jefferson, Jessamine, Kenton, Larue, Madison, Marion, Nelson, Oldham, Shelby, Spencer, ak Woodford.

Avantaj & Karakteristik

  • Kat Pwodui Sante

    Jiska $800 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

  • Asirans Dantè

    $1500 pou sèvis dantè.

  • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

    Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software