Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Kalifikasyon pou Plan Sante Doub lan

Plan sante doub yo se yon kalite plan Medicare Advantage. Plan doub yo, oswa Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (D-SNP yo) se pou moun ki kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare.​ ​

Si ou kapab reponn "wi" pou kat kesyon yo ki anba a, gen anpil chans ke w kalifye pou yon Plan Medicare Advantage

1. Èske ou kalifye pou avantaj Medicaid Eta a?

  • Ou ta ka kalifye pou Medicaid baze sou revni oswa akòz yon andikap oswa kèk lòt sitiyasyon espesyal.
  • Ou kapab gen laj 65 lane tou oswa plis epi ou resevwa èd siplemantè nan men Eta ou an.

2. Èske w gen Medicare Pati A ak B?

  • Ou gen laj 65 lane omwen, oswa ou gen mwens pase 65 lane epi ou kalifye sou baz andikap oswa lòt sitiyasyon espesyal. EPI​
  • Ou se yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan legal ki viv Ozetazini pandan 5 lane omwen youn dèyè lòt.

3. Èske w ap viv nan zòn kouvèti Plan an?

  • Yon reprezantan UnitedHealthcare kapab konfime si w ap viv nan zòn sèvis la.

Aprann plis sou plan sante doub yo

Ou ap jwenn yon kantite atik diferan sou plan sante doub yo, pou kiyès plan sante doub yo ye ak avantaj anplis yo bay yo nan Sant Resous nou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software