Health Plans for Maryland

Nou ofri 3 plan sante nan Maryland

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)

H4094-001

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4094-001


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $1200 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $500 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 30 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H4094-001-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $1500 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $500 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Up to 30 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

HealthChoice


The good health of Maryland's families is a top priority for UnitedHealthcare. UnitedHealthcare works with the State of Maryland to provide high-quality health care coverage to limited-income families, pregnant women, children and adults that are eligible for the program.

Dental services for UnitedHealthcare Community Plan members 21 years of age and older will be available starting January 1, 2018. 

We offer health coverage to beneficiaries of Maryland’s HealthChoice program in all counties of the state.  Enrollment is open year-round. We are currently accepting new enrollees in the following counties: Baltimore City, Anne Arundel, Baltimore, Carroll, Cecil, Charles, Harford, Howard. Montgomery, Prince George’s and St. Mary’s counties.

Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil, Charles, Harford, Howard, Montgomery, Prince George's, ak St. Mary's.

Ou gen kesyon?    Monday through Friday, 8 a.m. to 7 p.m. ET    1-800-318-8821    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software