Health Plans for Maine

Nou ofri 2 plan sante nan Maine

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)

H0271-006

Prim Mansyèl: $0.00 (MA)*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H0271-006


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Androscoggin, Cumberland, Franklin, Kennebec, Knox, Lincoln, Oxford, Sagadahoc, Waldo, ak York.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $1000 pou sèvis dantè.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 48 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H0271-006-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Androscoggin, Cumberland, Franklin, Kennebec, Knox, Lincoln, Oxford, Sagadahoc, Waldo, ak York.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000toward dental services.

 • Pwoteksyon asirans Òdinè pou Vizyon

  Annual routine exam and $200 credit every 2 years for routine eyewear.

 • Asistans pou Transpò

  Up to $48 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software