Health Plans for Maine

Nou ofri 1 plan sante nan Maine

Viewing All Results

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H0271-006

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H0271-006

Prim Mansyèl: $0.00 (MA)*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H0271-006


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Androscoggin, Cumberland, Franklin, Kennebec, Knox, Lincoln, Oxford, Sagadahoc, Waldo, ak York.

Avantaj & Karakteristik

  • Asirans Dantè

    $1000 pou sèvis dantè.

  • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

    Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

  • Asistans pou Transpò

    Jiska 48 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software