North Carolina Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Kontni Paj Anba paj
Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Ou te chwazi:

Search plans near you.

Chèche KÒD Postal.
Or
Montre tout plan yo nan :
Chwazi Konte ou a nan Mini Deroulan a
Kontinye Rechèch Eta

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO SNP)
R1548-001

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$1500 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $800 in credits to buy health products you may need.
Personal Emergency Response System Icon

Personal Emergency Response System

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Rele nou pou konnen plis:
1-855-375-3145 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-844-368-7151 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-855-375-3145
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-844-368-7151 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout eta a.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. R1548-001

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5253-041

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $1000 in credits to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Transportation Assistance Icon

Asistans pou Transpò

Up to 24 one-way rides every year.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-790-9647 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-800-643-4845 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-866-790-9647
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-800-643-4845 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Alamance, Buncombe, Caswell, Catawba, Chatham, Cumberland, Davidson, Davie, Durham, Forsyth, Guilford, Henderson, Mecklenburg, Orange, Person, Randolph, Rockingham, Rowan, Stokes, Wake, Wilkes and Yadkin.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H5253-041

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software