Health Plans for Nebraska

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 3 plan sante nan Nebraska

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)

H0169-003

Prim Mansyèl: $0.00*

 * Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H0169-003


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Adams, Buffalo, Burt, Cass, Dodge, Douglas, Gage, Hall, Lancaster, Madison, Otoe, Saline, Sarpy, Saunders, Seward, ak Washington.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $1500 pou sèvis dantè.

 • Kat Pwodui Sante

  Up to $560 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Pwoteksyon asirans pou Vizyon

  Annual exam and $200 credit every year for eyewear.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H0169-003-000

Prim Mansyèl: $0.00*

 * Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Adams, Antelope, Boone, Buffalo, Burt, Butler, Cass, Clay, Colfax, Cuming, Custer, Dakota, Dixon, Dodge, Douglas, Fillmore, Gage, Hall, Hamilton, Howard, Jefferson, Johnson, Kearney, Knox, Lancaster, Madison, Merrick, Nuckolls, Otoe, Pawnee, Pierce, Platte, Polk, Saline, Sarpy, Saunders, Seward, Sherman, Stanton, Thayer, Thurston, Washington, Webster, ak York.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Up to $1200 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Asirans Dantè

  $2000 towards dental services.

 • Pwoteksyon asirans Òdinè pou Vizyon

  Annual routine exam and $300 credit every year for routine eyewear.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health


UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health is for Nebraska children, families, pregnant women and adults who meet income requirements. We also offer extra support to adults with special health care needs or a disability. Members can still choose their own doctor.

Choose "View Plan Details" to see what our UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health offers.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Kopeman

  You pay nothing for covered services.

 • Vizit pou moun ansante

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Ou gen kesyon?   Monday - Friday 7 a.m. - 7 p.m. CT, 6 a.m. – 6 p.m. MT 

 1-800-641-1902   TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software