Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Hello, New York

We know you want the right health insurance for your needs. UnitedHealthcare plans are designed to help you get the care you need. We work with federal and state governments to manage health insurance plans for people like you.

Aprann sou kalite plan yo

Medicare ID Card

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Plan doub pou bezwen espesyal yo (ki rele tou plan sante "doub") se pou moun ki kalifye pou alafwa Medicaid ak Medicare. Plan doub yo garanti vizit kay doktè, sejou lopital ak medikaman preskripsyon. Yo ofri plis avantaj ak diplis pase Original Medicare. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo tou.

NY Medicaid ID Card

Plan Medicaid yo

Medicaid se asirans sante pou moun ki gen revni fèb. Ou ka anmezi pou jwenn Medicaid si ou ansent, si ou gen timoun oswa si w ap viv ak yon andikap. Nan sèten ka, lòt granmoun gendwa kalifye tou. Frè ou yo ba epi yo baze sou kapasite w pou peye. Li enpòtan pou konnen règ Medicaid yo epi pwoteksyon asirans yo diferan sot nan yon Eta ale nan yon lòt.

ANNOUNCEMENT

Important member ID card reminder

Make sure your PCP is correct

The primary care provider (PCP) listed on your member ID card is your assigned PCP. If you change your PCP, please contact Members Services. We will send you a new card with the updated PCP information.

CHP

Medicaid

Plan Esansyèl

Join the community-wherever you are.

Visit the UnitedHealthcare Community Plan on Facebook. The page includes ideas and insights for healthy living, and gives you a chance to connect with other members.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software