Health Plans for New Mexico

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 3 plan sante nan New Mexico

Viewing All Results

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-042

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H2228-042

Prim Mansyèl: $0.00*

 * Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H2228-042 


This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Dona Ana, Grant, Hidalgo, Luna, ak Sierra.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $900 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Fitness Benefit

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-046

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H2228-046

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H2228-046


This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Bernalillo, Sandoval, Santa Fe, ak Valencia.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $920 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Fitness Benefit

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP) H5008-009

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H5008-009

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H5008-009


This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Chaves, Cibola, Colfax, Curry, Otero, Quay, Rio Arriba, Roosevelt, San Juan, San Miguel, Socorro, Taos, ak Torrance.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1020 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Fitness Benefit

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software