Health Plans for New Mexico

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 3 plan sante nan New Mexico

Gade Tout Rezilta yo

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H2228-042-000

Prim Mansyèl: $0.00*

 * Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Dona Ana, Grant, Hidalgo, Luna, ak Sierra.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $900 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Avantaj Fòm Fizik

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H2228-046-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Bernalillo, Sandoval, Santa Fe, ak Valencia.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $920 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Avantaj Fòm Fizik

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO-POS D-SNP)

H5008-009-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Chaves, Cibola, Colfax, Curry, Otero, Quay, Rio Arriba, Roosevelt, San Juan, San Miguel, Socorro, Taos, ak Torrance.

Avantaj & Karakteristik

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $800 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Up to 36 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software