New Mexico Health Plans

Looking for low-cost or no-cost health insurance? We offer dual health plans for people with Medicaid and Medicare. 

Nou ofri 3 plan sante nan New Mexico

Gade Tout Rezilta yo

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H2228-042-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Dona Ana, Grant, Hidalgo, Luna, ak Sierra.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $900 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Avantaj Fòm Fizik

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H2228-046-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Bernalillo, Sandoval, Santa Fe, ak Valencia.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $920 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Avantaj Fòm Fizik

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO-POS D-SNP)

H5008-009-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Chaves, Cibola, Colfax, Curry, Otero, Quay, Rio Arriba, Roosevelt, San Juan, San Miguel, Socorro, Taos, ak Torrance.

Avantaj & Karakteristik

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $800 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Up to 36 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software