New Mexico Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Kontni Paj Anba paj
Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Ou te chwazi:

Search plans near you.

Chèche KÒD Postal.
Or
Montre tout plan yo nan :
Chwazi Konte ou a nan Mini Deroulan a
Kontinye Rechèch Eta

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-042

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $600 in credits to buy health products you may need.
Gym Membership Icon

Abònman nan klib espòtif

Access to participating fitness centers at no extra cost.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-790-9414 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-393-0208 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-866-790-9414
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-393-0208 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Dona Ana, Grant, Hidalgo, Luna and Sierra.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H2228-042

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-046

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $800 in credits to buy health products you may need.

Gym Membership Icon

Abònman nan klib espòtif

Access to participating fitness centers at no extra cost.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-790-9414 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-393-0208 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-866-790-9414
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-393-0208 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Bernalillo, Sandoval, Santa Fe and Valencia.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H2228-046

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)
H5008-009

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $980 in credits to buy health products you may need.
Gym Membership Icon

Abònman nan klib espòtif

Access to participating fitness centers at no extra cost.

Rele nou pou konnen plis:
1-855-263-1853 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-393-0208 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-855-263-1853
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-393-0208 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Cibola, Otero, Rio Arriba, Roosevelt, San Juan, San Miguel, Socorro and Taos.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H5008-009

Centennial Care - UnitedHealthcare Community Plan

Our New Mexico Centennial Care Plan is for pregnant women, children, families and adults. For those who have special or long-term health care needs, our plan also includes extra services and support. Members can choose their own doctor. They also get extra benefits that other Centennial Care plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our plan offers.

Plis
Choice of Doctor Icon

Chwazi Doktè

Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

Home and Community Care Icon

Home and Community Care

Services you need to remain safely at home in your community.

Transportation Icon

Transportation

Rides or mileage reimbursement for medical and pharmacy visits.

Rele nou pou konnen plis:
1-877-236-0826 / TTY: 711

Monday – Friday 8 a.m. to 5 p.m. MST

Rele nou pou konnen plis:
1-877-236-0826
TTY: 711

This plan is available:

 Plan sa a disponib nan tout eta a.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software