Health Plans for Oklahoma

Nou ofri 1 plan sante nan Oklahoma

Viewing All Results

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-031

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H5322-031

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, McClain, Muskogee, Oklahoma, Osage, Pottawatomie, Seminole, Sequoyah, Tulsa, ak Wagoner.

Avantaj & Karakteristik

  • Asirans Dantè

    $2000 toward dental services.

  • Avantaj Pwodui Sante

    Up to $400 in credits to place catalog orders for health products you may need.

  • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

    Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software