Health Plans for Oklahoma

Nou ofri 3 plan sante nan Oklahoma

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-031

H5322-031

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, McClain, Muskogee, Oklahoma, Osage, Pottawatomie, Seminole, Sequoyah, Tulsa, ak Wagoner.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $400 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO D-SNP) H8125-003-000

H8125-003-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, Mayes, McClain, Muskogee, Oklahoma, Okmulgee, Osage, Pottawatomie, Rogers, Seminole, Sequoyah, Tulsa, ak Wagoner.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Kat Pwodui Sante ak Byennèt

  Up to $600 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Ou gen kesyon?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H5322-031-000

H5322-031-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, Mayes, McClain, Muskogee, Oklahoma, Okmulgee, Osage, Pottawatomie, Rogers, Seminole, Sequoyah, Tulsa, ak Wagoner.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Kat Pwodui Sante ak Byennèt

  Up to $600 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software