Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Lokalizatè Plan

  1. Anplasman ak Laj

  2. Medicaid ak Medicare

  3. Rezilta Ou yo

Annou jwenn yon plan

Gade ki plan ki gendwa disponib pou ou nan kèk etap fasil

Anile

Ki kòd postal ou?

Antre yon kòd postal 5 chif
Tanpri antre yon Kòd Postal ki Valab.

Dezole, nou pa ofri pou kounye a plan Medicaid oswa plan sante doub nan zòn ou an.

Si w ap chèche plan UnitedHealthcare Medicare yo, vizite uhc.com/medicare pou wè lòt plan siplemantè yo nan zòn ou an.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Tanpri chwazi rejyon ou.

Èske ou gen 65 lane oswa plis?

Èske ou enskri oswa ou kalifye aktyèlman pou avantaj Medicaid {{stateName.trim()}} yo?

Èske ou resevwa oswa ou kalifye pou èd siplemantè nan men Eta a?

Èske ou kalifye pou Medicare akòz ou resevwa avantaj Sekirite Sosyal pou Andikap oswa sèten avantaj Railroad Retirement Board?

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante Medicaid nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye pou Medicaid.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid.

Sepandan, ou petèt kalifye pou jwenn yon plan Medicare. Gade plan Medicare UnitedHealthcare yoExternal link

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante Medicaid nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye pou Medicaid.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid.

Ou petèt kalifye pou jwenn yon plan nan UnitedHealthcare. Gade plan Medicare yoExternal link

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante Medicaid nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye pou Medicaid.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid.

Ou petèt kalifye pou jwenn yon plan nan UnitedHealthcare. Gade plan Medicare yoExternal link

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante Medicaid nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye pou Medicaid.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid.

Sepandan, ou petèt kalifye pou jwenn yon plan ACA (Lwa sou Swen Abòdab) nan UnitedHealthcare. Vizite UHCExchange.com (Louvri nan yon lòt paj)

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Pou aprann plis sou avantaj plan sante doub yo, Medicare ak Medicaid, vizite Sant Resous nou an.

Èske w ap chèche yon Plan Medicare? Vizite UHCMedicareSolutions.com (Louvri nan yon lòt paj)

Sepandan, ou petèt kalifye pou jwenn yon plan ACA (lwa sou swen abòdab) nan UnitedHealthcare. Vizite UHCExchange.com (Louvri nan yon lòt paj)

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante Medicaid nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye pou Medicaid.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Ou petèt kalifye pou jwenn yon plan ACA (Lwa sou Swen Abòdab) nan UnitedHealthcare. Vizite UHCExchange.com (Louvri nan yon lòt paj)

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Nan moman kounye a, UnitedHealthcare Community Plan pa ofri plan Medicaid yo nan zòn ou an.

Pou ou kapab kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon nan UnitedHealthcare Community Plan, ou dwe kalifye oswa enskri nan Medicaid

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Nan moman kounye a, UnitedHealthcare Community Plan pa plan sante doub kalifikasyon yo nan zòn ou an.

Ou petèt kalifye pou jwenn yon plan nan UnitedHealthcare. Gade plan Medicare yoExternal link

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon pou Medicare, Medicaid ak plan sante doub yo, vizite Sant Resous nou an.

Klike sou bouton ki anba a pou ou wè tout plan yo nan kòd postal ou.

Li sanble ak yon {{fetchPlanType() === 'Medicare'? 'doub kalifikasyon' : Plan fetchPlanType()}} gendwa koresponn byen pou ou.

Nou ofri {{calculatePlanCount()}} {{fetchPlanType() === 'Medicare' ? 'sante doub kalifikasyon' : Plan fetchPlanType()}} (yo) nan kòd postal ou.

Anile
Remak: Rezilta Lokalizatè Plan yo se nan bi pou bay enfòmasyon sèlman epi yo baze sou repons ou te bay yo. Rezilta ou yo pa garanti ou kalifye pou yon sèten kalite plan sante nan moman sa a.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software