Health Plans for South Carolina

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 2 plan sante nan South Carolina

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R7444-011

R7444-011


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO D-SNP)

R2604-004-000

Prim Mansyèl: $0.00


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

  • Asirans Dantè

    $1000 pou sèvis dantè.

  • Pwoteksyon asirans Òdinè pou Vizyon

    Annual routine exam and $200 credit every $ for routine eyewear.

  • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

    Konekte rapidman ak yon operatè kalifye nan yon sitiyasyon dijans 24 èdtan pa jou pou $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software