Health Plans for Tennessee

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 7 plan sante nan Tennessee

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0251-002

H0251-002

Prim Mansyèl: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H0251-002


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $3250 toward dental services.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1060 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP)

H0251-004

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H0251-004


Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $3500 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1100 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 
7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE Plus (HMO SNP)

H0251-005

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H0251-005


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $4000 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1200 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

  $0 copay for up to 20 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H0251-002-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility.


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $3500 toward dental services.

 • Kat Pwodui Sante ak Byennèt

  Up to $1300 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day for $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP)

H0251-004-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $3500 toward dental services.

 • Kat Pwodui Sante ak Byennèt

  Up to $1300 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day for $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 
7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE Plus (HMO D-SNP)

H0251-005-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $3500 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1220 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Avantaj Fòm Fizik

  Yon pwogram fòm fizik pou kò ak lespri avèk aksè nan sant egzèsis ak fòm fizik pou $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan


Our TennCare Medicaid plan is for pregnant women, children, adults and people who are elderly or have a disability and who meet income requirements. This plan covers well and sick care plus extra support for those who need it. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri w.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Primary Care Provider

  Have one main person to go to for care. Use "Doctor Lookup" to find a doctor.

 • Sèvis Transpò

  We pay for rides to and from medical visits.

 • Prenatal Visits

  Pregnant mothers get care and support to keep you and your baby healthy. 

Ou gen kesyon?    24 èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.    1-800-690-1606    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software