Health Plans for Texas

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 17 plan sante nan Texas

Chwazi filtè ou anba a:

Gade Tout Rezilta yo

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H2228-041-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1400 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $3500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H4514-001-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson, ak Wood.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $940 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP)

H4527-003-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Hays, Travis, ak Williamson.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $940 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP)

H4527-004-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Aransas, Kleberg, Nueces, ak San Patricio.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $0 copay for covered routine dental care.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $400 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP)

H4527-006-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1200 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP)

H4527-015-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Cameron, Hidalgo, ak Willacy.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1400 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H4590-020-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall, ak Tarrant.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1200 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 48 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H4590-022-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, ak Wilson.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1000 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 50 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H4590-033-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces, ak San Patricio.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1200 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO D-SNP)

R6801-011-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1000in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asirans Dantè

  $0 for covered routine dental care.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 12 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H5322-025-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Anderson, Andrews, Angelina, Archer, Armstrong, Austin, Bandera, Baylor, Bell, Brazos, Cherokee, Clay, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Dimmit, Duval, Eastland, Ector, Erath, Falls, Fannin, Frio, Gonzales, Gray, Grayson, Gregg, Grimes, Hale, Hardin, Harrison, Hill, Hockley, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hunt, Jasper, Karnes, Lavaca, Limestone, Lubbock, Matagorda, Maverick, McLennan, Medina, Midland, Milam, Montague, Morris, Nacogdoches, Navarro, Nolan, Orange, Palo Pinto, Panola, Parker, Potter, Rains, Randall, Red River, Roberts, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Starr, Taylor, Titus, Tom Green, Trinity, Tyler, Upshur, Victoria, Walker, Washington, Webb, Wharton, Wise, ak Zavala.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1200 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Asistans pou Transpò

  Up to 60 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H5322-026-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Cameron, Hidalgo, ak Willacy.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1100 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 36 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?   8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

Children's Health Insurance Program (CHIP)


Our Texas Children's Health Insurance Program (CHIP) plan is for children and young adults up to age 20. Ou ka chwazi doktè pitit ou. And your kids get extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our CHIP plan offers your family.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller, ak Wharton.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize opsyon “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” a pou wè si doktè pitit ou a nan rezo nou oswa pou chèche yon nouvo doktè.

 • Well Child Care

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Swen Dantè

  We pay for cleanings, checkups and dental work.

Ou gen kesyon?   8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday – Friday  1-888-887-9003    TTY 711

STAR


Our Texas STAR Plan is for families, pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extras that other STAR plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy, ak Zapata.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • In-Home Care

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Sèvis Transpò

  We pay for rides to and from medical visits.

Ou gen kesyon?    Monday - Friday 8 a.m. to 8 p.m. local time   1-877-887-9003   TTY 711

STAR+PLUS


Our Texas STAR+PLUS Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other STAR+PLUS Texas Medicaid plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you. 

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brooks, Burleson, Burnet, Caldwell, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Goliad, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Hays, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Lamar, Lampasas, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Live Oak, Llano, Madison, Marion, Matagorda, McLennan, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Titus, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Williamson, ak Wood.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • In-Home Care

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Sèvis Transpò

  We pay for rides to and from medical visits.

Ou gen kesyon?   8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday  1-888-887-9003   TTY 711

UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan)

H7833-001


Our UnitedHealthcare® Connected is for adults ages 21 and older who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. Choose “View Plan” to see what our plan offers.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Care Coordinator

  Personal healthcare assistant.

 • Sèvis Transpò

  We pay for rides to and from medical visits.

Ou gen kesyon?    8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday   1-800-256-6533   TTY 711

STAR Kids


Our Texas STAR Kids Plan is for children and young adults who need extra support and care. You can choose child’s doctor. And your child gets many services to help with daily activities at home that other STAR Kids plans may not offer. Choose “View Plan” to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-877-597-7799, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-5 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Anderson, Angelina, Austin, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Burleson, Cameron, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Duval, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Marion, Matagorda, Maverick, McLennan, McMullen, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Starr, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Willacy, Wood, ak Zapata.

Avantaj & Karakteristik

 • Service Coordinator

  Dedicated Service Coordinators help you navigate your child’s health plan.

 • Chwazi Doktè

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Medikaman

  Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal.

Ou gen kesyon?   8 a.m. to 5 p.m. local time, Monday - Friday    1-877-597-7799    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software