Health Plans for Texas

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 29 plan sante nan Texas

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-041

H2228-041

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H2228-041


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1100 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Pwoteksyon Asirans pou Tande

  Annual exam and $2500 credit every 2 years for hearing devices.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4514-001

H4514-001

Monthly Plan Premium*
$0.00 (MA)

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4514-001


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson, ak Wood.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $940 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Up to 24 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-020

H4590-020

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4590-020


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall, ak Tarrant.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $700 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Up to 24 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-022

H4590-022

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4590-022


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, ak Wilson.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $380 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 50 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-033

H4590-033

Prim Mansyèl: $0.00


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces, ak San Patricio.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2250 pou sèvis dantè.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $680 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Pwoteksyon Asirans pou Tande

  Annual exam and $2000 credit every 2 years for hearing devices.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-025

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H5322-025


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Anderson, Angelina, Bandera, Cherokee, Clay, Cooke, Delta, Ector, Falls, Fannin, Grayson, Gregg, Hardin, Harrison, Hill, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hunt, Matagorda, McLennan, Medina, Midland, Montague, Nacogdoches, Orange, Panola, Rains, Red River, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Starr, Tom Green, Trinity, Tyler, Victoria, Walker, Webb, Wharton, Wise, ak Zavala.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $1500 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $660 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 36 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-026

H5322-026

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H5322-026


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Cameron, Hidalgo, ak Willacy.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1100 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Up to 36 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?   8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-003

H4527-003

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4527-003


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Hays, Travis, ak Williamson.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $1000 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $440 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-004

H4527-004

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4527-004


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Aransas, Kleberg, Nueces, ak San Patricio.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $0 copay for covered exams and cleanings.

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $220 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-006

H4527-006

Monthly Plan Premium*
$0.00 (MA)


* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4527-006


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $0 copay for covered exams and cleanings

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $320 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 30 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-015

H4527-015

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4527-015


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Cameron, Hidalgo, ak Willacy.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $1000 toward dental services.

 • Kat Pwodui Sante

  Up to $440 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R6801-011

R6801-011

Prim Mansyèl: $0.00


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1220 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asirans Dantè

  $0 copay for covered exams and cleanings.

 • Asistans pou Transpò

  Up to 12 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP) H2228-041-000

H2228-041-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1400 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $3500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4514-001-000

H4514-001-000

Monthly Plan Premium*
$0.00 (MA)

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4514-001-000


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson, ak Wood.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $940 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-003-000

H4527-003-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Hays, Travis, ak Williamson.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $940 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-004-000

H4527-004-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Aransas, Kleberg, Nueces, ak San Patricio.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $0 copay for covered routine dental care.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $400 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-006-000

H4527-006-000

Monthly Plan Premium*
$0.00 (MA)


* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H4527-006-000


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1200 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

 • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-015-000

H4527-015-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Cameron, Hidalgo, ak Willacy.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1400 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4590-020-000

H4590-020-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall, ak Tarrant.

Avantaj & Karakteristik

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1200 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 48 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4590-022-000

H4590-022-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, ak Wilson.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1000 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 50 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4590-033-000

H4590-033-000

Prim Mansyèl: $0.00


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces, ak San Patricio.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1200 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 60 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO D-SNP) R6801-011-000

R6801-011-000

Prim Mansyèl: $0.00


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Avantaj Pwodui Sante

  Up to $1000in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Asirans Dantè

  $0 for covered routine dental care.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 12 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H5322-025-000

H5322-025-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Anderson, Andrews, Angelina, Archer, Armstrong, Austin, Bandera, Baylor, Bell, Brazos, Cherokee, Clay, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Dimmit, Duval, Eastland, Ector, Erath, Falls, Fannin, Frio, Gonzales, Gray, Grayson, Gregg, Grimes, Hale, Hardin, Harrison, Hill, Hockley, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hunt, Jasper, Karnes, Lavaca, Limestone, Lubbock, Matagorda, Maverick, McLennan, Medina, Midland, Milam, Montague, Morris, Nacogdoches, Navarro, Nolan, Orange, Palo Pinto, Panola, Parker, Potter, Rains, Randall, Red River, Roberts, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Starr, Taylor, Titus, Tom Green, Trinity, Tyler, Upshur, Victoria, Walker, Washington, Webb, Wharton, Wise, ak Zavala.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1200 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2000 pou sèvis dantè.

 • Asistans pou Transpò

  Up to 60 one-way rides every year.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H5322-026-000

H5322-026-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Cameron, Hidalgo, ak Willacy.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1100 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2000 toward dental services.

 • Asistans pou Transpò

  Jiska 36 trajè senp chak ane.

Ou gen kesyon?   8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

Children's Health Insurance Program (CHIP)


Our Texas Children's Health Insurance Program (CHIP) plan is for children and young adults up to age 20. Ou ka chwazi doktè pitit ou. And your kids get extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our CHIP plan offers your family.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller, ak Wharton.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize opsyon “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” a pou wè si doktè pitit ou a nan rezo nou oswa pou chèche yon nouvo doktè.

 • Well Child Care

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Swen Dantè

  We pay for cleanings, checkups and dental work.

Ou gen kesyon?   8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday – Friday  1-888-887-9003    TTY 711

STAR


Our Texas STAR Plan is for families, pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extras that other STAR plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy, ak Zapata.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • In-Home Care

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Sèvis Transpò

  We pay for rides to and from medical visits.

Ou gen kesyon?    Monday - Friday 8 a.m. to 8 p.m. local time   1-877-887-9003   TTY 711

STAR+PLUS


Our Texas STAR+PLUS Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other STAR+PLUS Texas Medicaid plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you. 

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brooks, Burleson, Burnet, Caldwell, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Goliad, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Hays, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Lamar, Lampasas, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Live Oak, Llano, Madison, Marion, Matagorda, McLennan, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Titus, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Williamson, ak Wood.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • In-Home Care

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Sèvis Transpò

  We pay for rides to and from medical visits.

Ou gen kesyon?   8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday  1-888-887-9003   TTY 711

UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan) H7833-001-000

H7833-001


Our UnitedHealthcare® Connected is for adults ages 21 and older who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. Choose “View Plan” to see what our plan offers.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Care Coordinator

  Personal healthcare assistant.

 • Sèvis Transpò

  We pay for rides to and from medical visits.

Ou gen kesyon?    8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday   1-800-256-6533   TTY 711

STAR Kids


Our Texas STAR Kids Plan is for children and young adults who need extra support and care. You can choose child’s doctor. And your child gets many services to help with daily activities at home that other STAR Kids plans may not offer. Choose “View Plan” to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-877-597-7799, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-5 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Anderson, Angelina, Austin, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Burleson, Cameron, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Duval, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Marion, Matagorda, Maverick, McLennan, McMullen, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Starr, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Willacy, Wood, ak Zapata.

Avantaj & Karakteristik

 • Service Coordinator

  Dedicated Service Coordinators help you navigate your child’s health plan.

 • Chwazi Doktè

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Medikaman

  Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal.

Ou gen kesyon?   8 a.m. to 5 p.m. local time, Monday - Friday    1-877-597-7799    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software