Texas Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Kontni Paj Anba paj
Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Ou te chwazi:

Search plans near you.

Chèche KÒD Postal.
Or
Montre tout plan yo nan :
Chwazi Konte ou a nan Mini Deroulan a
Kontinye Rechèch Eta

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-041

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Up to $1000 in credits to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Acupuncture and Chiropractic Coverage

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-944-4983 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-944-4983 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 El Paso.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H2228-041

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4514-001

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00 (MA)
$29.40 (Part D)

Plis
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Up to $900 in credits to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Acupuncture and Chiropractic Coverage

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-944-4983 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-944-4983 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson and Wood.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H4514-001

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-020

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $700 in credits to buy health products you may need.
Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-846-2762 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-846-2762 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall and Tarrant.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H4590-020

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-022

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $380 in credits to buy health products you may need.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2000 credit every 2 years for hearing devices.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-846-2762 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-846-2762 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall and Wilson.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H4590-022

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-033

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $600 in credits to buy health products you may need.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Acupuncture and Chiropractic Coverage

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-846-2762 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-846-2762 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces and San Patricio.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H4590-033

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5322-025

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$1500 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $420 in credits to buy health products you may need.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Acupuncture and Chiropractic Coverage

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Rele nou pou konnen plis:
1-855-250-6385 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-944-4983 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-855-250-6385
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-944-4983 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Angelina, Grayson, Gregg, Hardin, Harrison, Hood, Houston, McLennan, Nacogdoches, Orange, Panola, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Trinity, Tyler, Victoria, Walker and Webb.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H5322-025

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5322-026

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.

Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $440 in credits to buy health products you may need.

Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Acupuncture and Chiropractic Coverage

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Rele nou pou konnen plis:
1-855-250-6244 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-800-643-4845 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-855-250-6244
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-800-643-4845 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Cameron, Hidalgo and Willacy.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H5322-026

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-003

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$1000 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $440 in credits to buy health products you may need.
Transportation Assistance Icon

Asistans pou Transpò

Up to 60 one-way rides every year.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-550-4736 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-550-4736 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Hays, Travis and Williamson.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H4527-003

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-004

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$0 copay for covered exams and cleanings.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $220 in credits to buy health products you may need.
Transportation Assistance Icon

Asistans pou Transpò

Up to 60 one-way rides every year.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-550-4736 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-550-4736 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Aransas, Kleberg, Nueces and San Patricio.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H4527-004

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-006

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00 (MA)
$3.80 (Part D)

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$0 copay for covered exams and cleanings.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $320 in credits to buy health products you may need.
Transportation Assistance Icon

Asistans pou Transpò

Up to 30 one-way rides every year.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-550-4736 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-550-4736 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 El Paso.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H4527-006

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-015

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$1000 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Catalog Icon

Health Products Benefit Catalog

Up to $440 in credits to buy health products you may need.
Transportation Assistance Icon

Asistans pou Transpò

Up to 60 one-way rides every year.

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-550-4736 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-866-864-2079
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-550-4736 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Cameron, Hidalgo and Willacy.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H4527-015

Care Improvement Plus Dual Advantage (Regional PPO SNP)
R6801-011

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Plis

Rele nou pou konnen plis:
1-800-204-1002 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Rele nou pou konnen plis:
1-800-204-1002
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout eta a.

Children's Health Insurance Program (CHIP)

TX Chip Logo
Our Texas Children's Health Insurance Program (CHIP) plan is for children and young adults up to age 20. Ou ka chwazi doktè pitit ou. And your kids get extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our CHIP plan offers your family.

Plis
Choice of Doctor Icon

Chwazi Doktè

Itilize opsyon “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” a pou wè si doktè pitit ou a nan rezo nou oswa pou chèche yon nouvo doktè.

Well Child Care Icon

Well Child Care

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Dental Care Icon

Swen Dantè

We pay for cleanings, checkups and dental work.

Rele nou pou konnen plis:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Rele nou pou konnen plis:
1-888-887-9003
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller and Wharton.

STAR

TX Star Logo
Our Texas STAR Plan is for families, pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extras that other STAR plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Plis
Choice of Doctor Icon

Chwazi Doktè

Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

Medicines Icon

Medikaman

Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal.

Transportation Icon

Transportation

We pay for rides to and from medical visits.

Rele nou pou konnen plis:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Rele nou pou konnen plis:
1-888-887-9003
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy and Zapata.

STAR+PLUS

TX Star Plus Logo
Our Texas STAR+PLUS Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other STAR+PLUS Texas Medicaid plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you. 

Plis
Choice of Doctor Icon

Chwazi Doktè

Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support, health and personal care where you live, if needed.

Transportation Icon

Transportation

We pay for rides to and from medical visits.

Rele nou pou konnen plis:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Rele nou pou konnen plis:
1-888-887-9003
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brooks, Burleson, Burnet, Caldwell, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Goliad, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Hays, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Live Oak, Llano, Madison, Marion, Matagorda, McLennan, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Titus, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Williamson and Wood.

UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan)

TX MMP Logo
Our UnitedHealthcare® Connected is for adults ages 21 and older who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. Choose “View Plan” to see what our plan offers.

Plis
Choice of Doctor Icon

Chwazi Doktè

Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

Medicines Icon

Medikaman

Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal.

Service Coordinator Icon

Service Coordinator

Helps members get additional services or support.

Rele nou pou konnen plis:
1-800-256-6533 / TTY: 711

Monday - Friday
8:00 a.m. - 8:00 p.m. local time

Rele nou pou konnen plis:
1-800-256-6533
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Harris.

STAR Kids

TX STAR Kids Logo
Our Texas STAR Kids Plan is for children and young adults who need extra support and care. You can choose child’s doctor. And your child gets many services to help with daily activities at home that other STAR Kids plans may not offer. Choose “View Plan” to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Plis
Service Coordinator Icon

Service Coordinator

Dedicated Service Coordinators help you navigate your child’s health plan.

Choice of Doctor Icon

Chwazi Doktè

Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

Medicines Icon

Medikaman

Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal.

Rele nou pou konnen plis:
1-877-597-7799 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m. local time

Rele nou pou konnen plis:
1-877-597-7799
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Anderson, Angelina, Austin, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Burleson, Cameron, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Duval, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Marion, Matagorda, Maverick, McLennan, McMullen, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Starr, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Willacy, Wood and Zapata.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software