Children's Health Insurance Program (CHIP)

Children's Health Plan (CHIP)

Not all Texas CHIP plans are alike. With ours, your child gets extras that other plans don’t offer. Gade lis avantaj yo pi ba a pou wè tout sa plan nou an kouvri. It’s for children and young adults up to age 20, and pregnant women who don’t qualify for Medicaid. We also offer additional services called Value Added Services (VAS). View the list below to see what CHIP includes.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller, ak Wharton.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Avantaj & Karakteristik

Swen pou moun ki ansante ak Moun ki malad

Get the assistance your child needs to grow up healthy — or to get better if he or she is injured or sick. Li gen ladann:

 • Medikaman. Fill your child's prescriptions at local pharmacies.
 • Vizyon. Includes your child's exams and $105 toward frames or lenses.
 • Vaccines and Immunizations. Routine shots to help keep your child healthy.

Pa gen anyen ki pi enpòtan pase sante ak byennèt oumenm ak tibebe w. That's why our CHIP benefits for pregnant moms include:

 • Vizit Prenatal. Swen pou oumenm anvan tibebe w fèt.
 • Choose a Birth Center. Deliver at your choice of hundreds of hospitals across Texas.
 • Healthy First Steps®. Sipò anplis pou ede oumenm ak tibebe w rete ansante.
 • Infant Care Book. Helpful advice about newborns for expecting moms.

Si pitit ou gen yon bezwen espesyal pou swen sante, ou ka konte sou nou. Our CHIP plan will provide the extra care and services he or she needs. Avantaj yo gen ladan yo:

 • Case Manager. Sipò pèsonèl nan men yon pwofesyonèl ki gen eksperyans.
 • Asthma Care. Egzamen, tès ak materyèl kouvri.
 • Sante Mantal. Sèvis konsèy ak lòt tretman disponib.

Help protect your child's sight, hearing and smile with these benefits:

 • Vizyon. Includes exams and $105 toward frames or contact lenses.
 • Odisyon (zòrèy). Screenings and therapies, if needed, are provided.
 • Dantè. Checkups, routine and emergency care are covered.

Get medical equipment and supplies to manage your child's health. Avantaj yo gen ladan yo:

 • Personal Care. Someone to help you with your child's in-home care.
 • Ekipman ak Founiti. Your child's in-home medical safety equipment is covered.

Sometimes you might need a little extra help using your child’s health plan. Lè sa yo, ou ka konte sou:

 • Transpò. We pay for rides to and from medical visits or the pharmacy.
 • Entèprèt. Interpreters can be at children's medical visits.
 • Èd nan domèn Lang. Materyèl medikal ki tradui disponib gratis.
 • Sèvis pou Manm. Call 24/7 for answers about your child's benefits.

Read about all the extras your child could get with our CHIP plan:

 • Healthy Rewards. Earn rewards for your child's preventive services.
 • Programs for Kids and Teens. Free Boys & Girls Club memberships.
 • Weight Control. Get 13 vouchers toward local Weight Watchers programs for kids.
 • Extra Benefits. Sports and school physicals offered at no cost.
 • NurseLineSM. Pale avèk yon enfimyè otorize 24/7.

Value Added Services

Sipò pou Opresyon ak COPD

Individual care to help control your child's asthma.

Does your child have trouble managing asthma or COPD symptoms? Yon enfimye(è) ki espesyalize nan pwoblèm respirasyon ka ede w reyèlman. Your child will get a customized treatment plan and medicine to:

 • Jere rechit yo.
 • Diminye sentòm.
 • Let your child stay active.

Jesyon Dosye

Èske pitit ou gen yon pwoblèm sante ki grav? If so, our case managers are in your corner. Yo pral:

 • Esplike tèm medikal yo nan yon langaj ki senp.
 • Coordinate your child's doctor appointments.
 • Provide your care team with your child's medical records.

Manadjè ka w la pral rete avèk pitit ou pandan tout peryòd tretman medikal la. Li pral:

 • Think beyond your child's medical needs.
 • Make sure you have support at home.

Konsa w ap ka konsantre w pou ede pitit ou refè.

Chwazi Doktè

Pitit ou ap gen yon medsen swen prensipal (PCP) ki se doktè prensipal li. Itilize zouti pou chèche Doktè a, “Doctor Lookup” pou wè si doktè pitit ou nan rezo nou an. 

If your child doesn't have a doctor or if his or her doctor is not in our network, we can help find a new one close to you.

Your child’s PCP is his or her main doctor for:

 • Swen prevantif.
 • Treatment for injuries or sickness.
 • Rekòmandasyon kay espesyalis pou sèten pwoblèm medikal.

Choose a Birth Center

Where to deliver your child is an important choice. That's why you can pick from hundreds of hospitals across Texas.

We encourage you to tour the hospital's birthing center. Nan fason sa a, ou pral abitye avèk li. And you'll be more relaxed when you deliver your baby.

Swen Dantè

Checkups, routine and emergency care are covered.

Exams and cleanings every six months help your child develop strong and healthy teeth and gums. Si gen yon pwoblèm dantè ki dwe regle, li garanti tou.

Ekipman ak Founiti

Your child's health and safety at home are important.

Our plan covers medical equipment ordered by your child's doctor or case manager. Sa gen ladann:

 • Hospital bed.
 • Oxygen tank.
 • Walker or wheelchair.

Extra Benefits

Sports and school physicals at no cost to you.

Our plan covers up to two free physicals each year so your child can:

 • Go to camp.
 • Join a team.
 • Play a school sport.

Healthy First Steps®

Ou ka resevwa èd ak konsèy nan men manman w, matant, sè ak zanmi fi ou. Men, chak gwosès diferan. Pwogram sa a ap ba w sipò ou pandan tout gwosès ou an.

Nou ede ou:

 • Jwenn yon doktè pou oumenm ak tibebe w.
 • Aprann resous pou nitrisyon, kondisyon fizik ak sekirite.
 • Get supplies, including breast pumps for nursing moms.

Healthy Rewards

An ounce of prevention can be worth a pound of cure. It can also be worth great rewards.

Your child can earn great gifts for things like getting his or her yearly well-child exam.

Ospitalizasyon

This plan pays for all your child's expenses related to a hospital stay.

Sa gen ladann:

 • Swen enfimyè.
 • Chanm ak manje.
 • Materyèl ak ekipman.
 • Tretman ak terapi.
 • Tès dyagnostik ak egzamen.

After your child leaves the hospital, we watch over his or her care. We make sure your child gets follow-up care to continue healing at home.

Entèprèt

Doktè pitit ou ansanm avèk oumenm, dwe konprann youn lòt. Lè w pa pale Anglè byen sa fè l pi difisil. We can arrange for a medical interpreter to be at your child's appointment.

We have people at our phone centers that speak more than one language. A service lets us connects with others that speak hundreds of languages.

Èd nan domèn lang

You can ask to receive information in another language. Then anything we will write to you will only be in that language. This is provided at no cost to you.

Medikaman

We make getting your child's medicine easy.

Pa gen okenn kopeman pou medikaman ki garanti yo. You can fill your child's prescriptions at:

 • Famasi lokal.
 • Services that deliver routinely right to your door.

We also cover over-the-counter medicines with a written order from your doctor.

Sèvis pou Manm

Gen dèfwa ou ka bezwen èd pou konprann opsyon swen sante w yo. With us, you have someone you can call 24/7. N ap reponn kesyon w yo konplètman e avèk yon langaj ki senp.

Nou ka ede w tou pou jwenn:

 • Home care providers.
 • Dantis ak founisè pou vizyon.
 • Adult day health centers.

Sante mantal

Sante mantal toutosi enpòtan ke sante fizik. That's why we have the same coverage for both.

Required care is covered. Sa gen ladann:

 • Terapi konpòtmantal.
 • Substance abuse treatment.

Kopeman

You pay nothing for well-child or well-baby visits, covered drugs or immunizations.

While your family's health care is low-cost or free, the care quality is high. You get:

 • Care from highly skilled and compassionate doctors.
 • Treatments at respected hospitals and clinics.
 • Prescription drugs and over-the-counter medicines.

NurseLine℠

Medical questions and situations come at inconvenient times. Lè w gen kesyon konsènan sante pitit ou, ou ka rele yon enfimyè ki gen fòmasyon 24 è pa jou, 7 jou pa semèn.

Enfimyè nou yo ki nan NurseLine pral:

 • Tande ki sentòm ou di l ki prezante.
 • Gide w pou pran swen pitit ou.
 • Ba w konsèy sou kijan pou jwenn swen kay yon doktè oswa nan yon sant swen dijans.
 • Suggest you go right to the emergency department.

Prenatal Visits

Your pregnancy is a journey you'll want to make with the help of friends, family and a pregnancy doctor, or OB-GYN.

All recommended prenatal clinical visits and tests are covered by our plan.

Nan vizit sa yo, klinik la ap:

 • Make sure both you and your baby are healthy.
 • Eksplike kisa pou w atann nan chak etap gwosès ou.
 • Reponn kesyon w yo.

Programs for Kids and Teens

Kids with positive role models make more healthy choices. That's why we provide free memberships to the Boys & Girls Clubs in your area.

Along with fun and games, these clubs offer help with:

 • Homework.
 • Mentoring.
 • Coaching.

Sispann itilize tabak

Ou konnen move efè fimen gen sou sante w. Ou konnen fòk ou kite fimen. We will support you while you quit with coaches and supplies. Sèl bagay ou p ap jwenn nan men nou, sèke nou pa pral fè moral ou.

Sèvis Transpò

Whether you live in the city or in the country, rides are available. Our plan provides round trips to and from plan locations. This includes trips to and from the pharmacy to fill your prescriptions.

Vaccines and Immunizations

All of the immunizations your child needs are covered.

Swen pou vizyon

Your child will get the care, eyeglasses and treatment to see life more clearly. Coverage includes $105 each year toward frames or contact lenses.

This benefit is offered by certain stores and retailers.

Weight Control

Get 10 vouchers toward local Weight Watchers programs for kids.

Weight Watchers helps children develop good eating habits and become more active. So your child will continue to grow and reach a healthy weight. The program also helps kids learn to make good choices about food and snacks.

Well Child Care

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo

Konnen Plis

Children's Health Insurance Program (CHIP)

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software