STAR

Medicaid

Not all STAR plans are alike. UnitedHealthcare Community Plan provides standard benefits under the STAR program for children, families, pregnant women and single adults who qualify based on income. We also offer additional services called Value Added Services (VAS). View the list below to see what STAR includes.

Language and Interpreter Services

UnitedHealthcare Community Plan has staff that speaks English and Spanish. If you speak another language or are hearing impaired and need help, call Member Services at 1-888-887-9003  or TTY 711 for hearing impaired.

If you need materials in audio, Braille, larger print and in other languages at your request. Please call 1-888-887-9003 for help.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy, ak Zapata.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Avantaj & Karakteristik

Swen pou moun ki ansante ak Moun ki malad

Get the assistance you need to stay healthy — or to get better if you are injured or sick. And pregnant moms get extra support to keep you and your baby healthy. Li gen ladann:

 • Hospital Care. You pay nothing for care in a hospital.
 • Laboratwa ak Radyografi. Tès laboratwa, radyografi, ak imajri dyagnostik garanti.
 • Transpò. We pay for rides to and from medical visits or pharmacy.
 • Well Visits. Annual checkups can help keep you healthy.

Pa gen anyen ki pi enpòtan pase sante ak byennèt oumenm ak tibebe w. That’s why our STAR plan benefits include:

 • Chwa Doktè. Jwenn yon doktè ou fè konfyans, nan rezo nou an.
 • Choose a Birth Center. Deliver at your choice of hundreds of hospitals across Texas.
 • Vizit Prenatal. Swen pou oumenm anvan tibebe w fèt.
 • Healthy First Steps®. Sipò anplis pou ede oumenm ak tibebe w rete ansante.
 • Infant Care Book. Helpful advice about newborns for expecting moms.

Si ou gen opresyon, dyabèt oswa yon lòt pwoblèm alontèm, ou ka konte sou nou. Our STAR Plan makes sure you get the care and services you need. Avantaj yo gen ladan yo:

 • Case Management. Sipò pèsonèl nan men yon pwofesyonèl ki gen eksperyans.
 • Asthma Support. Individual care to help you control asthma or COPD.
 • Sante Mantal. Sèvis konsèy ak lòt tretman disponib.

Help protect your hearing and smile with these benefits:

 • Hearing. Tests, checkups and hearing aids, if needed, are provided.
 • Dental. Checkups, routine and emergency care are covered. 

Get the medical equipment and supplies you need to live safely at home. Avantaj yo gen ladan yo:

 • Home Meal Delivery. If you can’t safely make meals, we'll provide them.
 • Equipment and Supplies. In-home medical and safety equipment are covered.

Gendèfwa, ou ka bezwen yon ti èd anplis pou w itilize plan sante w la. Lè sa yo, ou ka konte sou:

 • Transpò. We offer rides to and from medical visits or the pharmacy.
 • Entèprèt. An interpreter can go with you to medical visits.
 • Èd nan domèn Lang. Materyèl medikal ki tradui disponib gratis.
 • Sèvis pou Manm. Yo reponn kesyon ou genyen sou avantaj ou yo 24/7.

Read about all the extras you could get when you become a STAR member:

 • Healthy Rewards. Earn rewards for completing important preventive services.
 • Weight Control. Get 13 vouchers toward local Weight Watchers programs.
 • Vizyon. Includes exams and $105 toward frames or contact lenses.
 • Programs for Kids and Teens. Free Boys & Girls Club memberships.
 • Extra Benefits. Sports and school physicals offered at no cost.
 • NurseLineSM. Pale avèk yon enfimyè otorize 24/7.

  Value Added Services

Sipò pou Opresyon ak COPD

Individual care to help you control asthma or COPD symptoms.

Do you have trouble managing asthma or COPD symptoms? Yon enfimye(è) ki espesyalize nan pwoblèm respirasyon ka ede w reyèlman. W ap jwenn yon plan tretman adapte ak medikaman pou:

 • Jere rechit yo.
 • Diminye sentòm.
 • Help you stay active.

Jesyon Dosye

Do you or a loved one have a serious health problem or a high-risk pregnancy? If so, our case managers are in your corner. Yo pral:

 • Esplike tèm medikal yo nan yon langaj ki senp.
 • Coordinate your doctor appointments.
 • Provide your care team with your medical records.

Your case manager will stay with you on your medical journey. Li pral:

 • Think beyond your medical needs.
 • Make sure you have support at home.

So you can focus on getting better.

Chwazi Doktè

You or your child gets a primary care physician (PCP) who is your main doctor. Itilize zouti pou chèche Doktè a, pou wè si doktè ou nan rezo nou a.

Si ou pa gen yon doktè oswa si doktè w pa nan rezo nou an, nou ka ede w chèche yon nouvo doktè ki toupre w. 

PCP w la se doktè prensipal ou pou:

 • Swen prevantif.
 • Tretman si w malad oswa blese.
 • Rekòmandasyon kay espesyalis pou sèten pwoblèm medikal. 

Choose a Birth Center

Where to deliver your child is an important choice. That's why you can pick from hundreds of hospitals across Texas.

We encourage you to tour the hospital's birthing center. Nan fason sa a, ou pral abitye avèk li. And you’ll be more relaxed when you deliver your baby.

Swen Dantè

Checkups, routine and emergency care are covered.

Exams and cleanings every six months help keep teeth and gums strong and healthy. Si gen yon pwoblèm dantè ki dwe regle, li garanti tou. 

Ekipman ak Founiti

Sante ak sekirite lakay ou enpòtan.

Plan nou an garanti ekipman medikal doktè w oswa manadjè dosye w mande. Sa gen ladann:

 • Hospital bed.
 • Oxygen tank.
 • Walker or wheelchair.

Extra Benefits

Sports and school physicals at no cost to you.

Our plan covers up to two free physicals each year so your child can:

 • Go to camp.
 • Join a team.
 • Play a school sport.

Healthy First Steps®

Ou ka resevwa èd ak konsèy nan men manman w, matant, sè ak zanmi fi ou. Men, chak gwosès diferan. Pwogram sa a ap ba w sipò ou pandan tout gwosès ou an.

Nou ede ou:

 • Jwenn yon doktè pou oumenm ak tibebe w.
 • Aprann resous pou nitrisyon, kondisyon fizik ak sekirite.
 • Get supplies, including breast pumps for nursing moms.

Healthy Rewards

An ounce of prevention can be worth a pound of cure. It can also be worth great rewards.

You can earn great gifts for things like:

 • Getting your yearly wellness exam.
 • Getting lab tests.
 • Completing a program for weight management.

Ospitalizasyon

Plan sa a peye pou tout depans ki gen rapò avèk yon sejou lopital, konsa ou ka repoze epi geri.

Sa gen ladann:

 • Swen enfimyè.
 • Chanm ak manje.
 • Materyèl ak ekipman.
 • Tretman ak terapi.
 • Tès dyagnostik ak egzamen.

Apre ou fin kite lopital la, ou pa poukont ou. Nou asire ou jwenn swen swivi pou w kontinye geri lakay ou.

Entèprèt

Doktè ou ansanm avèk oumenm, youn dwe konprann lòt. Lè w pa pale Anglè byen sa fè l pi difisil. We can arrange for a medical interpreter to be at your appointment.

We have people at our phone centers that speak more than one language. A service lets us connects with others that speak hundreds of languages.

Èd nan domèn lang

You can ask to receive information in another language. Then anything we write to you will only be in that language. This is provided at no cost to you.

Medikaman

We make getting your medicine easy.

Pa gen okenn kopeman pou medikaman ki garanti yo. Ou ka egzekite preskripsyon ou nan:

 • Famasi lokal.
 • Services that deliver routinely right to your door.
We also cover over-the-counter medicines with a written order from your doctor.

Sèvis pou Manm

Gen dèfwa ou ka bezwen èd pou konprann opsyon swen sante w yo. With us, you have someone you can call 24/7. N ap reponn kesyon w yo konplètman e avèk yon langaj ki senp.

Nou ka ede w tou pou jwenn:

 • Home care providers.
 • Dantis ak founisè pou vizyon.
 • Adult Day Health Centers.

Sante mantal

Sante mantal toutosi enpòtan ke sante fizik. That's why we have the same coverage for both.

Swen obligatwa kouvri a 100% san kopeman. Sa gen ladann:

 • Terapi konpòtmantal.
 • Substance abuse treatment.
 • Medikaman.

Kopeman

You pay nothing for covered services.

While your health care is low-cost or free, the care quality is high. You get: 

 • Care from highly skilled and compassionate doctors.
 • Treatments at respected hospitals and clinics.
 • Home medical equipment and supplies to help you be at your best. 

NurseLine℠

Medical questions and situations come at inconvenient times. When you have questions about your health or your child's health, you can call a trained nurse 24 hours a day, 7 days a week.

Enfimyè nou yo ki nan NurseLine pral:  

 • Tande ki sentòm ou di l ki prezante.
 • Gide pou pran swen tèt ou.
 • Ba w konsèy sou kijan pou jwenn swen kay yon doktè oswa nan yon sant swen dijans.

Suggest you go right to the emergency department.  

Prenatal Visits

Your pregnancy is a journey you'll want to make with the help of friends, family and a pregnancy doctor, or OB-GYN.

All recommended prenatal clinical visits and tests are covered by our plan.

Nan vizit sa yo, klinik la ap:

 • Make sure both you and your baby are healthy.
 • Eksplike kisa pou w atann nan chak etap gwosès ou.
 • Reponn kesyon w yo.

Programs for Kids and Teens

Kids with positive role models make more healthy choices. That's why we provide free memberships to the Boys & Girls Clubs in your area.

Along with fun and games, these clubs offer help with:

 • Homework.
 • Mentoring.
 • Coaching.

Sèvis Transpò

Whether you live in the city or in the country, rides are available. Our plan provides round trips to and from plan locations. This includes trips to and from the pharmacy to fill your prescriptions.

Vaccines and Immunizations

All of the immunizations your child needs are covered.

Swen pou vizyon

You'll get the care, eyeglasses and treatment that let you see life more clearly. Coverage includes $105 every two years toward frames or contact lenses.

This benefit is offered by certain stores and retailers.

Weight Control

Get 10 vouchers toward local Weight Watchers programs.

Weight Watchers encourages a healthy approach for eating and living. The program helps you change your eating habits and become more active. Weekly meetings give you advice and support. So you can stay on track and meet your goal.  

Resous pou Manm

Resous pou Manm
Tcheke Kalifikasyon

Enskripsyon

Rele pou enskri jodi a.

Monday - Friday
8 a.m. to 8 p.m. local time

1-888-887-9003
TTY: 711

Aprann etap yo pou ou enskri.

Jwenn detay yo.

More information on eligibility and enrollment can be found on the Texas CHIP & Medicaid website.

Kesyon

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software