UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R6801-011

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

R6801-011

Prim Mansyèl: $0.00

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

Avantaj Pwodui Sante

Jiska $1220 kredi chak ane.

Every 3 months you'll receive $305 in credits to order health products through the FirstLine catalog. The mail order products will be delivered directly to you at no extra cost.

Catalog products may include:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

Receive routine dental exams and cleanings every 6 months. Protect your teeth and your gums by receiving regular dental care.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • Checkups with dental provider every 6 months.
 • Routine x-rays every 3 years or as covered.
 • Horizontal bitewings as prescribed by your dental provider once every year.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 12 one-way or 6 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

We provide the exams you may need to help keep your feet healthy.

Foot care coverage may include:

 • Up to 6 foot care visits per year.
 • Help with choosing the right shoes.
 • Information on nerve damage.

Jwenn vizit yon pratisyen swen sante lakay ou san okenn frè anplis.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Fitness Activity Tracker

One Fitbit® activity tracker per year at no extra cost.

Fitness Benefit

Access to participating fitness centers at no extra cost.

Pwoteksyon Asirans pou Tande

Annual exam and $2000 every 2 years for hearing devices.

Ou Pa bezwen Referans

Ou chwazi espesyalis ou yo andedan rezo a.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

Pwoteksyon asirans pou Vizyon

$0 copay for annual exam.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software