Health Plans for West Virginia

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 1 plan sante nan West Virginia

Viewing All Results

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H0271-013

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H0271-013

Prim Mansyèl: $0.00*

 * Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H0271-013


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Barbour, Berkeley, Boone, Braxton, Brooke, Cabell, Calhoun, Clay, Doddridge, Fayette, Gilmer, Grant, Greenbrier, Hancock, Hardy, Jackson, Jefferson, Kanawha, Lewis, Lincoln, Logan, Marion, Marshall, Mason, McDowell, Mercer, Mingo, Monongalia, Nicholas, Ohio, Pendleton, Preston, Putnam, Randolph, Ritchie, Roane, Summers, Taylor, Tucker, Upshur, Wayne, Webster, Wetzel, Wirt, Wood, ak Wyoming.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software