Health Plans for West Virginia

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 2 plan sante nan West Virginia

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H0271-013

H0271-013

Prim Mansyèl: $0.00*

 * Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H0271-013


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Barbour, Berkeley, Boone, Braxton, Brooke, Cabell, Calhoun, Clay, Doddridge, Fayette, Gilmer, Grant, Greenbrier, Hancock, Hardy, Jackson, Jefferson, Kanawha, Lewis, Lincoln, Logan, Marion, Marshall, Mason, McDowell, Mercer, Mingo, Monongalia, Nicholas, Ohio, Pendleton, Preston, Putnam, Randolph, Ritchie, Roane, Summers, Taylor, Tucker, Upshur, Wayne, Webster, Wetzel, Wirt, Wood, ak Wyoming.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H0271-013-000

Prim Mansyèl: $0.00*

 * Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Barbour, Berkeley, Boone, Braxton, Brooke, Cabell, Calhoun, Clay, Doddridge, Fayette, Gilmer, Grant, Greenbrier, Hampshire, Hancock, Hardy, Harrison, Jackson, Jefferson, Kanawha, Lewis, Lincoln, Logan, Marion, Marshall, Mason, McDowell, Mercer, Mineral, Mingo, Monongalia, Morgan, Nicholas, Ohio, Pendleton, Preston, Putnam, Randolph, Ritchie, Roane, Summers, Taylor, Tucker, Upshur, Wayne, Webster, Wetzel, Wirt, Wood, ak Wyoming.

Avantaj & Karakteristik

  • Asirans Dantè

    $2000 toward dental services.

  • Pwoteksyon asirans Òdinè pou Vizyon

    Annual routine exam and $150 credit every $2 years for routine eyewear.

  • Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

    Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day for $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software