Arkansas Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Kontni Paj Anba paj
Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Ou te chwazi:

Search plans near you.

Chèche KÒD Postal.
Or
Montre tout plan yo nan :
Chwazi Konte ou a nan Mini Deroulan a
Kontinye Rechèch Eta

Care Improvement Plus Dual Advantage (Regional PPO SNP)

This plan gives you a choice doctors and hospitals. Plus you get coverage for a long list of prescription drugs.                      

Plis

Rele nou pou konnen plis:
1-800-204-1002 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Rele nou pou konnen plis:
1-800-204-1002
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout eta a.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software