Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Moun k ap bay swen yo

Resous pou moun ki pran swen moun ki genyen alafwa Medicaid ak Medicare

Konsèy kominikasyon pou responsab swen yo

Konsèy ki fasil pou itilize pou ede responsab swen yo koute epi pataje enfòmasyon yo yon fason ki pi efikas ak pi byen òganize.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou dwe konnen sou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Konsèy pou ede responsab swen yo pou randevou medikal yo

Konsèy pou ede responsab swen yo konnen kisa pou yo fè anvan, pandan ak apre randevou medikal yo pou moun w ap okipe a.

10 siy ki endike moman an rive petèt pou entèvni avèk èd

Kòman pou konnen kilè yon paran oswa yon moun pwòch ou k ap vyeyi gendwa bezwen swen, ak sipò anplis ke yon plan sante doub kalifikasyon gendwa ofri

Bon ak move bagay nan bay swen

Li nòmal pou responsab swen yo santi yo fatige, sou estrès ak lòt kalite emosyon. Lè ou konnen konpetans pou adaptasyon pou ede jere santiman ou, sa ka fè wòl ou kòm yon responsab swen gen plis siksè ak bay plis satisfaksyon

3 konsèy pou ede responsab swen long distans yo pran swen yon moun ki byen lwen

Sa pa janm fasil lè ou se yon responsab swen long distans pou yon moun aje oswa yon moun ki gen yon andikap. Konsèy pou ede ou sèvi kòm yon responsab swen ki byen lwen.

Kòman pou ede yon moun manje pi ansante — konsèy pou responsab swen yo

Sa kapab yon defi pou responsab swen yo pou yo ede yon moun aje oswa yon moun ki gen yon andikap manje ansante. Konsèy pou ede moun ou ap okipe a fè chwa manje ki pi ansante.

Swen pou moun ki gen andikap

Bay swen pi difisil toujou lè w ap okipe yon moun ki gen yon andikap. Jwenn enfòmasyon sou resous pou ede moun k ap okipe granmoun ak timoun ki gen bezwen espesyal.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software