Poukisa pou chwazi UnitedHealthcare pou plan sante doub kalifikasyon ou an?

Pibliye: 20 Out 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Anpil konpayi asirans ofri plan sante doub kalifikasyon yo pou moun ki gen ni Medicaid ni Medicare. Men tout plan sante doub yo pa menm. Plan Doub pou Bezwen Espesyal UnitedHealthcare lan gen ladan l anpil avantaj anplis pou ede rann lavi a pi fasil pou moun ki gen bezwen swen sante konplike ak revni limite. Si ou menm oswa yon moun w ap okipe kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare, kontinye fè lekti pou konnen 5 rezon prensipal yo pou chwazi yon plan nan UnitedHealthcare.

1. Eksperyans ki pwouve nan sèvi manm ki gen doub kalifikasyon yo.

UnitedHealthcare ap sèvi manm ki gen bezwen espesyal depi plis pase 40 ane. Gwo eksperyans nou an vle di nou konprann bezwen swen sante san parèy manm ki gen doub kalifikasyon yo genyen. Epi nou devlope plan sante ki gen karakteristik ak avantaj san parèy pou satisfè bezwen byen presi sa yo.

2. Plis manm doub kalifikasyon toupatou nan peyi a.

UnitedHealthcare sèvi plis manm ki gen doub kalifikasyon nan plis Eta pase nenpòt lòt konpayi swen sante.1 

3. Fidelite kliyan.

Manm UnitedHealthcare konsève plan sante doub yo pandan yon tan pi long parapò ak lòt plan swen sante yo.2 Nou konnen chwazi oswa chanje pou al nan yon plan sante doub se yon desizyon ki enpòtan. Kidonk, li enpòtan pou chwazi yon plan ki pral fè ou kontan.

4. Plan nimewo 1 yo nan jan pa yo.

Plan sante doub UnitedHealthcare yo se plan ki pi popilè nan jan pa yo. Lè ou wè tout avantaj anplis ou ta ka jwenn yo, ou pral konnen poukisa. Sa pa etonan plis moun chwazi UnitedHealthcare pase nenpòt lòt plan sante doub.

5. Nou fè pati kominote ou an.

UnitedHealthcare fè pati kominote nou sèvi yo. Nou gen ajan otorize k ap viv ak travay nan kominote lokal la. Nou òganize evènman espesyal pou manm plan sante doub nou yo. Epi yo aksepte kat ID manm UnitedHealthcare ou an kay anpil founisè swen lokal yo.

Antanke lidè nan endistri a, ou ka gen konfyans lè ou chwazi UnitedHealthcare pou plan sante doub kalifikasyon ou an. UnitedHealthcare pran angajman pou ede manm nou yo viv yon lavi ki pi ansante. Se pwomès sa nou fè ou tou.

1, 2 Baze sou pati nan mache nasyonal la ak sejou manm anmwayèn nan dat 2019

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software